Ana Sayfa
English

Tall Šṭīb

Bazalt stel 2002 yılında yapılan arkeolojik yüzey tarama sırasında Suriye'deki Hama kentinin yaklaşık 40 km kadar kuzey doğusunda bulunan Tall Šṭīb höyüğünün doğu kıyısında bulunmuştur. Yuvarlak tepeli ve alt tarafı kırık olan parça 76 cm yüksekliğinde, 66 cm genişliğinde ve 38 cm kalınlığındadır. Stelin ön yüzündeki iki satırlık kabartma şekilde işlenmiş Luvice yazıt Parita'nın oğlu ve Hama kralı Urahilina'ya aittir. Bu kralın Hama civarında bulunan diğer yazıtlarına benzer şekilde bu stel de yeni kurulan ve tanrı Ba'alatis'e adanan bir şehirden bahsetmektedir. Stel bulunuş yeri Hama krallığının nüfuz alanının nereye kadar uzadığı hakkında bilgi vermektedir. Urahilina'nın 9. yüzyıl ortalarında hüküm sürdüğü bilinmektedir.


Büyük boy görmek için resimlere tıklayınız.

M.-O. Rousset, 2010İlgili yayınlar:
Gonnet, H. "Une stèle hiéroglyphique louvite à Tall Šṭīb," in P.-L. Gatier et al (eds.), Entre nomades et sédentaires. Lyon, 2010: 97–99.
Rousset, M.-O. "Note sur le site de Tall Šṭīb," in P.-L. Gatier et al (eds.), Entre nomades et sédentaires. Lyon, 2010: 101–3.

Resim kaynakları:
Marie-Odile Rousset, 2010.