Ana Sayfa
English

Suratkaya

Bu yazıt grubu 2000 yılında Beşparmak dağında arkeolog Anneliese Peschlow-Bindokat tarafından farkedilmiştir. Yaklaşık 1000 metre irtifada, Suratkaya olarak bilinen altı oyuk bir kayanın arka duvarına kazınarak işlenmiştir. Luvi hiyeroglifi ile yazılmış karakterler 5 grup halinde 12 metreye 4 metrelik bir kaya alanına yayılmıştır. En soldaki grupta "Mira Ulkesi" okunabilmektedir ve diğerlerinin şahıslara ait isimler olduğu düşünülmektedir. En büyük şekilde yazılmış olan 5nci grupta Büyük Prens Kupaya ismi okunmaktadır ve bu kişinin Hitit vassalı olarak Mira ülkesinde hüküm sürmüş olan Kupanta-Kurunta olabileceği ileri sürülmüştür, ancak pek bilinmeyen "Büyük Prens" ünvanının kullanılması sıradışıdır. Eğer Kupanta-Kurunta ile eşleştirme doğru kabul edilebilirse, yazıt belki de bu kişinin kral olmadan önceki bir dönemine yani MÖ 14ncü yüzyıl sonlarına tarihlenebilir.


Büyük boy görmek için resimler üzerine tıklayınız.

T.Bilgin T.Bilgin Grup 1-4 - T.Bilgin Grup 1-2 - T.Bilgin Grup 3 - T.Bilgin Grup 4 - T.Bilgin Grup 5 - T.Bilginİlgili yayınlar:
Peschlow-Bindokat, A. "Die Hethiter im Latmos. Eine hethitischluwische Hieroglyphen-Inschrift am Suratkaya
      (Besparmak/Westtürkei)," Antike Welt 33.2, 2002: 211-15.
Peschlow-Bindokat, A. and S. Herbordt, "Eine hethitische Großprinzeninschrift aus dem Latmos," Archäologischer
     Anzeiger
2001: 363-78.

Resim kaynakları:
Tayfun Bilgin, 2012.