Ana Sayfa
English

Şırzı Yazıtı

Yazıt, Malatya’nın Hekimhan İlçesinin yaklaşık 8 km. kuzeyindeki Şırzı, yeni adıyla Boğazgören Köyünün yakınındadır. 1936 yılında kayıtlara geçmiştir. Luvi hiyeroglifi ile bir kaya çıkıntısının üzerine yazılmış metnin 4 satırı kayanın ön yüzünde, beşinci satırı ise üzerindeki yatay yüzeydedir. Yazan kişi kaya yüzeyini düzleştirmediği için, metni oluşturan hiyeroglif işaretlerin kaya yüzeyindeki oyuk ve çatlakların üzerinden atlatılmış olması nedeniyle satırlar düzgün bir hat izlememektedir. Yazıt bir Malatya (Malizi) kralına ait olup bölgesel bir yapıyı, belki de bir maden ocağını kutlamaktadır. Yazıtta tanrı Runtiyas’a bağlılık bildirilmekte ve koruyucu beddua yer almaktadır. Kralın adı "Sati(?)-runtiyas, Sahwis’in oğlu" olarak geçmektedir. Sahwis, Urartu kaynaklarındaki Malatya Kralı Hilaruada’nın (ihtimalen yazıt sahibinin kardeşi) babası olan Sahu olarak tesbit edilebilir. Böyle ise, yazıt tahminen M.Ö. 8. yüzyıldan kalmadır.


Büyük boy görmek için resimler üzerine tıklayınız.

E.Anıl 2011 E.Süer 2011 C.Süer 2011 C.Süer 2011
kaynak: E.Rossner - B.Leichtl J.D.Hawkins Üstteki 5. satır - J.D.Hawkinsİlgili yayınlar:
Hawkins, J. D. Corpus of Hieroglyphic Luwian Inscriptions, Vol 1, Berlin: Walter de Gruyter, 2000: 322-24 ve plts. 157-59.

Resim kaynakları:
Bora Bilgin, Ertuğrul Anıl, Cüneyt Süer, Ercüment Süer, 2011
Eberhard Rossner, Die hethitischen Felsreliefs in der Türkei. 1988..
J. David Hawkins, 2000.