Ana Sayfa
English

Sefalı

Bazalt taştan işlenmiş çift boğalı kaide Urfa-Viranşehir yolunun yaklaşık ortasına düşen Dağyanı (Mehmedihan) kasabasının 3 km kadar kuzeyinde bulunan Sefalı (Aşağı Şeyek) köyünde bir ahır inşası sırasında bulunmuştur. Boğaların baş kısımları kırıktır. Üst tarafındaki dörtgen oyuk heykel koymak için kullanılan zıvana deliğidir. Mevcut parça 1 metre uzunluğunda, 95 cm yüksekliğinde ve 85 cm genişliğindedir. Stil olarak Asur etkisi gösterir ve M.Ö. 8. yüzyıl sonlarına tarihlendiği düşünülmektedir. Kaide Urfa Müzesinde sergilenmektedir.

Aynı köyde 1998 yılında Fikri Kulakoğlu tarafından yapılan yüzey araştırmasında baska eserlere ait fragmalar da bulunmuştur (asağıda son sıra). Bunların arasında kireçtaşından üzerinde adak yapar pozda bir erkek rölyefi bulunan bir stelin üst yarısı, bazalt taştan bir heykelin alt kısmından bir parça ve muhtemelen orjinal konumunda bir kapı yapısı içindeki bloklardan birine işlenmiş boğa rölyefi bulunmaktadır.

Büyük boy görmek için resimlere tıklayınız.

T. Bilgin, 2017 T. Bilgin, 2017 T. Bilgin, 2017 T. Bilgin, 2017 T. Bilgin, 2017
F. Kulakoğlu, 1999 F. Kulakoğlu, 1999
F. Kulakoğlu, 2001 F. Kulakoğlu, 2001


İlgili yayınlar:
Kulakoğlu, F. "Late-Hittite Sculptures from the Şanlıurfa Region," BMECCJ XII, 1999: 167-181.
Kulakoğlu, F. "Şanlıurfa Bölgesinde Yeni Keşfedilen M.Ö. I. Binyıl Heykeltraşlık Eserleri," Türk Arkeoloji ve Etnoğrafya Dergisi 2, 2001: 27-34.

Resim kaynakları:
Tayfun Bilgin, 2017
Fikri Kulakoğlu, 1999, 2001.