Ana Sayfa
English

Samsat

Adıyaman'a bağlı Samsat ve civarında çeşitli Luvice yazıtlı anıtsal parçalar bulunmuştur. En büyük parçalardan biri oldukça aşınmış durumda ve üst kısmı kırık olan bir bazalt steldir (SAMSAT 1). Stel ilk olarak 1883 yılında Samsat ile yakındaki höyük arasında bir lokasyonda yerde yatar halde not edilmiş ve 1960'lı yıllarda Adıyaman şehrine nakledilmiştir. Taban parçası ile birlikte yaklaşık 2 metre yüksekliğinde, 61 cm genişliğinde ve 40 kalınlığındadır. Ön yüzündeki aşınmış bir hükümdar kabartması üzerine daha geç devirlerde boylamasına bir oluk açılmıştır. Stelin her iki yanındaki aşınmış yazıtlardan sol (B) yandaki 9 satırlık yazıt nispeten daha iyi durumdadır. Zarar görmüş olan arka yüzünde bir zamanlar yazıt olup olmadığı belli değildir. Stel Adıyaman Müzesinde sergilenmektedir.

Samsat civarında bulunmuş iki adet diğer parçanın bugün nerede oldukları belli değildir. Bunlardan biri üzerinde bir yazıtın iki satırının parçaları gözüken 17'ye 21 cm'lik bir taş fragman (SAMSAT 2), diğeri de muhtemelen bir sütun altlığı olan yaklaşık 30 cm yüksekliğinde ve 32 genişliğinde üzerinde kazınarak işlenmiş 1 satırlık Luvice yazıt bulunan yuvarlak bir taş bloktur (SAMSAT 3).

İkisi büyük bloklar olan 10 adet Luwice yazıtlı kireç taşı ve bazalt parça 1980'li yıllarda Samsat höyükte yürütülen kazılar sırasında bulunmuştur. İki büyük parça (Fragman 1 ve 2) kireç tasına işlenmiş bir yüzlerinde Luvice yazıtlar bulunan ve muhtemelen aynı anıta ait dörtgen bloklardır. Oldukça zarar görmüş olan yazıtlarda sadece bir kaç karakter okunabilmektedir. Kazıda bulunan parçaların hepsi Adıyaman Müzesindedir. Samsat parçalarının tamamı, bölgedeki diğer Geç Hitit dönemi eserleri gibi takriben M.Ö. 9. ve 8. yüzyıllara tarihlenebilir.


Büyük boy görmek için resimlere tıklayınız.

SAMSAT 1 SAMSAT 2 SAMSAT 3
C. Süer, 2011 J. D. Hawkins, 2000 J. D. Hawkins, 2000 J. D. Hawkins, 2000
SAMSAT Frag. 1
B. Bilgin, 2011 B. Bilgin, 2011 J. D. Hawkins, 2000 J. D. Hawkins, 2000
SAMSAT Frag. 2
C. Süer, 2011 C. Süer, 2011 J. D. Hawkins, 2000 J. D. Hawkins, 2000İlgili yayınlar:
Gonnet, H. "Les hieroglyphes de Samsat," Hethitica 10, 1990: 129–33.
Hawkins, J. D. Corpus of Hieroglyphic Luwian Inscriptions, Vol 1, Berlin, 2000: 352–55 ve levha 179–84.
Orthmann, W. Untersuchungen zur späthethitischen Kunst, Bonn, 1971. (Samsat 1)

Resim kaynakları:
Bora Bilgin, 2011
Cüneyt Süer, 2011
J. David Hawkins, 2000.