Ana Sayfa
English

Meharde

Üzerinde bir kadın rölyefi ve Luvi hiyeroglifi ile yazılmış yazıt bulunan stel. İki parçalı stelin üst parçasının Hama’nın (Suriye) 20 km kuzeybatısındaki Meharde köyünde, Asi ırmağı kıyısında bulunmuştur. Alt parça ise 1980’lerde eski eser tacirlerinin elinde ortaya çıkmıştır. İki parça beraber 2 metreden fazla yüksekliğe sahiptir. Steldekı kadın figürü ve yanındaki daha küçük bir figür çömelmiş bir aslanın üzerinde durur vaziyette gösterilmiştir. Rölyefin altında, ve stelin yan ve arka yüzünde yer alan yazıtta stelin Walastinli kral Taita tarafından "Ülkenin Kraliçesi" diye anılan bir tanrıçaya ithaf edildiği belirtilmektedir. Üst parça Halep Müzesindedir.

Luvi hiyeroglif yazıtlı bir diğer stel de Meharde köyünün kuzeyindeki Sheizar Hisarı’nın yakınında bulunmuştur. İlginç olarak bu stel de iki parçadır ve üst parçası Beyrut, alt parçası ise Hama Müzesindedir. Üst bölümü yuvarlak olan stelin ön ve yan yüzlerinde yer alan yazıtın içeriğinde belirtildiğine göre "Walastin ülkesinin kahramanı Taita’nın eşi Kupapiya" için yazılmıştır ve "Ülkenin İlahi Kraliçesi"ne burada da atıfta bulunulmuştur. Taita’ya ait Halep yazıtlarıyla bağlantılı olarak steller yaklaşık olarak M.Ö. 11. yüzyıla tarihlenmiştir.

Yer ismi Walastin Tell Tayinat’da da görülmektedir ve Halep yazıtlarından birinde gözüken Palistin ile birlikte Filistin (Palestine) kelimesiyle alakalı olduğu düşünülmektedir (bkz. Hawkins, NEA 72, 164-73).


Büyük boy görmek için resimlere tıklayınız.

Meharde Steli - J. D. Hawkins, 2000 Meharde Steli - J. D. Hawkins, 2000 Sheizar Steli - J. D. Hawkins, 2000 Sheizar Steli - J. D. Hawkins, 2000İlgili yayınlar:
Hawkins, J. D. Corpus of Hieroglyphic Luwian Inscriptions, Vol 1, Berlin: Walter de Gruyter, 2000: 415-19 and Plts. 225-28.
Hawkins, J. D. "The Lower Part of the Meharde Stele," AnSt 38, 1988: 187-190.
Orthmann, W. Untersuchungen zur späthethitischen Kunst, Bonn, 1971: 104-5, 286-7, 519, Taf. 38.
Payne, A. Iron Age Hieroglyphic Luwian Inscriptions, Atlanta: SBL, 2012: 47-50.


Resim kaynakları:
J. David Hawkins, CHLI, 2000.