Ana Sayfa
English

Malkaya Kaya Yazıtı

Malkaya (Malkayası) Kırşehir’in yaklaşık 14 km. kuzeybatısında, Sevdiğin ve Yağmurlukale Köylerinin arasındaki Emirburnu tepesinin yamacındadır. Kıraç bir arazinin ortasında bulunan bu üzeri düz, büyükçe kaya bloğunun 4 yüzeyinde de Luvi hiyeroglifi ile dağınık olarak yazılmış bir yazıt yer almaktadır. İşaretlerin herhangibir sıra izleyip izlemediği belirgin değildir. Bazı bölümleri ağır hasar görmüş olan yazıtın kuzey yüzdeki bölümü nispeten daha iyi korunmuştur ve biraz daha uzundur. Yazıt üzerindeki ilk çalışmayı H.Th. Bossert yapmıştır. Hawkins and Weeden tarafından yapılan en son çalışmada prens " ..-ziti, Ura-Tarhunda’nın oğlu" ve prenses "..-parinaya" isimleri belirlenmiştir. Ancak unutulmamalıdır ki prens ve prenses ünvanları mutlaka kral çocuğu anlamına gelmemektedir. Birçok Hitit devlet görevlisi ve kraliyet ailesi üyeleri de bu ünvanları kullanabilmektedir. İsimler kaya bloğunun diğer yüzlerinde de tekrar edilmiştir. Paleografik nedenlerle yazıt İmparatorluk dönemine tarihlenmektedir. Hazine arayıcıları kaya bloğuna oldukça zarar vermiş, altını kazmış ayrıca birkaç yerinden dinamitlemişlerdir.


Büyük boy görmek için resimler üzerine tıklayınız.

T.Bilgin - 2009 T.Bilgin - 2009 Batı ve güneybatı yüzü - H.Ehringhaus Batı yüzünden ayrıntı - T.Bilgin-2009 Kuzeybatı yüzünden ayrıntı - T.Bilgin-2009 Batı yüzünden ayrıntı - H.Ehringhaus Güney yüzündeki oyuklar - H.Ehringhaus Üst bölümde patlayıcının verdiği hasar - T.Bilgin-2009İlgili yayınlar:
Bossert, H. Th. 1958. "Die H-H Inscrift von Malkaya," Orientalia NS 27, p. 325-50.
Hawkins, J. D. and Weeden, M. 2008. "The Hieroglyphic Rock Inscription of Malkaya: A New Look," AAS 17, p. 241-50.

Resim kaynakları:
Tayfun Bilgin, Bora Bilgin, Ertuğrul Anıl, 2009.
Horst Ehringhaus. Götter, Herrscher, Inschriften. 2005, Zabern. ISBN 3805334699.