Ana Sayfa
English

Kurubel

Üzerinde oldukça aşınmış yan yana iki aslanın durduğu dikdörtgen bir kaidedir. Kaidenin bir yüzünde okunamayacak derecede hasar görmüş, Luvi hiyeroglifi ile yazılmış 3 satırlık bir yazıt vardır. 1906 yılında Kurubel Geçidi’nin batı ucunda bulunan Soğanlı Dağı’ndaki Aslantaş Yaylasında bulunduğu bilinmektedir. Yazıtın biçiminden M.Ö. 9.-8. yüzyıllar arasına tarihlenir ve muhtemelen Tabal krallığına ait bir yazıttır. Kaide Kayseri Müzesindedir.

Büyük boy görmek için resimlere tıklayınız.

E. Anıl, 2011 T. Bilgin, 2006 E. Anıl, 2011


İlgili yayınlar:
Hawkins, J. D. Corpus of Hieroglyphic Luwian Inscriptions, Vol 1, Berlin, 2000: 500 ve levha 282.
Meriggi, P. and M. Poetto. "Contributi allo studio delle iscrizioni in luvio geroglifico," Orientalia 14, 1980: 262-63 and plts. XXIV-XXV.

Resim kaynakları:
Tayfun Bilgin, 2006.
Bora Bilgin, Ertuğrul Anıl, Cüneyt Süer, Ercüment Süer, 2011