Ana Sayfa
English

Kültepe

İki adet bazalt ortostat 1925 yılında Bedrich Hrozny tarafından Kültepe kazıları sırasında bulunmuştur. Hrozny ortostatların orjinal yerlerinde olmadığını belirtmiştir. Hititçe ismi Nesa olan Kültepe'de Asurlu tüccarlara ait M.Ö. 19.-18. yüzyıllara tarihlenen ve Anadolu'daki ilk yazılı kaynaklar olan binlerce çivi yazılı belge bulunmuştur. Ancak Hitit imparatorluk döneminde şehirde yerleşim yoktur. Her iki ortostat da Geç Hitit dönemine aittir. Daha iyi korunmuş olan ortostat yaklaşık 0.9 metre yüksekliğinde ve 0.7 metre genişliğindedir. Üzerinde Fırtına tanrısı sağ elinde bir mızrak (bknz. Zincirli) ve sol elinde de bir kuş ve tavşan tutarken gösterilmiştir. Sadece alt yarısı mevcut olan ikinci ortostatta sivri uçlu ayakkabılar giyen bir erkek figürünün bacakları gözükmektedir. Ortostatlar Kayseri müzesinde olmakla beraber sadece birincisi sergilenmektedir.


Büyük boy görmek için resimlere tıklayınız.

T. Bilgin, 2006 E. Anıl, 2020 B. Hrozny, 1927İlgili yayınlar:
Orthmann, W. Untersuchungen zur späthethitischen Kunst, Bonn, 1971: 113-15, 145, 260-61, 518-19; Taf. 38.

Resim kaynakları:
Tayfun Bilgin, 2006.
Ertugrul Anıl, 2020.
Bedrich Hrozny, Syria 8, 1927.