Ana Sayfa
English

Körkün Steli

Ön yüzünde fırtına tanrısının rölyefi ve Luvi hiyeroglifi ile yazılmış yazıt bulunan bazalt stel Gaziantep’in 20 km. güneydoğusundaki Körkün köyünün yakınında bir üzüm bağında 1967 yılında bulunmuştur. Karkamış kralı Astiru(wa)’nın döneminden (M.Ö. 9. yüzyıl sonları) Kazupi(?) adında bir kişiye ithaf edilen stel Gaziantep Müzesindedir.


Büyük boy görmek için resimlere tıklayınız.

F. Anıl, 2018 B. Bilgin, 2009 B. Bilgin, 2009 B. Bilgin, 2009 B. Bilgin, 2009 B. Bilgin, 2009 B. Bilgin, 2009 J.D. Hawkins, 2000 J.D. Hawkins, 2000İlgili yayınlar:
Hawkins, J. D. Corpus of Hieroglyphic Luwian Inscriptions, Vol 1, Berlin, 2000: 171-75 and plts. 58-59.
Kalaç M. "Körkün´de Bulunan Hiyeroglifli Havatanrısı Steli / Die Wettergott-Stele mit Hieroglyphen aus Körkün," Athenaeum 47 (Fs Meriggi) 160-167 ve levha VIII.
Orthmann, W. Untersuchungen zur späthethitischen Kunst, Bonn, 1971. (Körkün 1)

Resim kaynakları:
Figen Anıl, 2018.
Bora Bilgin, 2009
J. David Hawkins, 2000.