Ana Sayfa
English

Kayalıpınar

Bu tanrı röylefi 2005 yılında Sivas, Yıldızeli ilçesinin Kayalıpınar köyü yakınındaki Hitit yerleşim yeri kazısında ortaya çıkarılmıştır. Yerleşim yerinin Hitit kaynaklarından bilinen Samuha şehri oldugu anlaşılmıştır. Beyaz kireç taşından bir blok üzerine işlenmiş kabartma yaklaşık 1,2 metre yüksekliğinde 1 metre genişliğindedir ve oturmakta olan bir tanrıyı (veya tanrıçayı) göstermektedir. Figür bir elinde bir içki kabı diğer elinde sadece kuyruk kısmı gözüken bir kuş tutmaktadır. Tanrının önünde duran bir kişinin sadece ayak kısmı kısmen görülebilmektedir. Bir kuş ve kap tutarak oturmuş tanrı figürü ve önünde adak sunan kişi motifi diğer Hitit eserlerinden de bilinmektedir. Eserin en geç M.Ö. 13. yüzyıl başlarına ait olduğu düşünülmektedir. Kabartmanın bir reprodüksiyonu Kayalıpınar'a koyulmuş, orijinali Sivas müzesine taşınmıştır.


Büyük boy görmek için resimlere tıklayınız.

A. Müller-Karpe, 2005 E. Çetindağ Kayalıpınar Kazı Arşivi, 2005 T. Bilgin, 2017İlgili yayınlar:
Müller-Karpe, A. "Recent Research on Hittite Archaeology in the 'Upper Land'," StAs 5, 2009:109–17 (114, Plate XII).
Müller-Karpe, A. “Untersuchungen in Kayalıpınar 2005,” MDOG 138, 2006: 216–21.

Resim kaynakları:
Andreas Müller-Karpe, 2005.
Kayalıpınar Kazı Arşivi, 2005. Erdal Çetindağ - Sivas Arkeoloji Bürosu.
Tayfun Bilgin, 2017.