Ana Sayfa - Karkamış Sayfası
English

Tanrıça Kubaba Rölyefi

Bazalt rölyef parçası 82 cm yüksekliğindedir ve M.Ö. 850-750 yıllarına tarihlenir. Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesindedir. Hitit İmparatorluk döneminin tanrıçası Hebat, güneydoğu Anadolu’nun Geç Hitit krallıkları döneminde Kubaba adını almıştır. Tanrıça sağ elinde bir nar, kayıp olan sol elinde ise aynaya benzer bir obje tutmaktadır. Başlığının ön tarafında görünen boynuz tanrıları betimleyen bir semboldür. En üstte kısmen korunmuş kısa bir yazıt görülmektedir. Aslen Uzun Duvar’da bulunan rölyefin kırık alt parçası benzer rölyeflere dayanılarak yeniden yapılmıştır.


J.D. Hawkins, 2000
B. Bilgin, 2017