Ana Sayfa - Karkamış Sayfası
English

Yariri ve Kamani

Rölyefli payandanın ön yüzünde yer alır. Naip Yariri’nin (ileride kral olacak) Kamani’yi takdim etmesini resmeder. Soldaki yazıt "Ben Yariri, hükümdar (tarwani)" diye başlar ve bu yapının genç prens Kamani’ye tahsis edildiğini belirterek devam eder. Figürlerin üzerindeki yazıt; "Bu Kamani ve bunlar da genç erkek kardeşleri. Daha bir çocuk olmasına rağmen onu ellerimle aldım ve tapınağa yerleştirdim" şeklindedir ve ayrıca diğer figürlerin isimlerini de verir. Bazalt rölyef 110 cm yüksekliğindedir ve M.Ö. 8. yüzyılın başlarına tarihlenir. Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesindedir.

\