Ana Sayfa
English

Karga

Yaklaşık 1 m. yüksekliğindeki mermer blok Karga köyünde bir yapıda köşetaşı olarak kullanılmış bir halde bulunmuştur. Düzleştirilmiş yüzeyindeki Luvi hiyeroglifi ile yazılmış kısmi yazıt MAGNUS.DOMUS.FI[LIUS] ünvanını içerir ki bu da "Saray görevlilerinin şefi" anlamında olabilir. Bu ünvanın üst düzey Hitit yetkilileri tarafından kullanılmış olduğu bilinmektedir. Devamında da muhtemelen bir şehir adı olan Talahi? (Ta-la-hí URBS) okunur. İmparatorluk dönemine tarihlenen ve 1932 yılında Ankara'ya götürülen blok, muhtemelen Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nin envanterindedir.


Büyük boy görmek için resimler üzerine tıklayınız.

from I. GelbResim kaynakları:
Gelb, Ignace J. 1939. Hittite Hieroglyphic Monuments. OIP 45. Chicago.