Ana Sayfa
English

Karasu Rölyefi

Karasu ırmağının Fırat’a birleştiği noktaya yakın bir yerde, ırmak kıyısındaki yüksek kayalıklarda bulunan rölyef Geç-Hitit dönemine aittir. 1956 yılında bölgede araştırma yapan Krummenacher ve Wilson isimli iki jeolog tarafından fark edilmiştir. Düzleştirilmiş kaya yüzeyi üzerindeki bir niş içinde yer alan rölyefte, omuzunda yay ve öne doğru uzattığı sağ elinde mızrak bulunan bir erkek figürü uzun, çatal boynuzlu bir geyiğin üzerinde ayakta durur vaziyette resmedilmiştir ve muhtemelen Hitit koruyucu tanrısını temsil etmektedir (see Altınyayla, Gölpınar, Hacıbebekli). Tanrı figürlerine benzer biçimde kısa bir tünik ve sivri uçlu ayakkabıları olmasına karşın baş bölümünde boynuz yoktur ve başının üzerinde kanatlı güneş kursu yer alır. Ne yazık ki güneş kursu ve figürün baş bölümü hazine avcıları tarafından 1976 yılında dinamitle parçalanmıştır. Üzerinde herhangi bir yazıt yoktur. Tarzı itibarıyla M.Ö. 10. veya 9. yüzyıla tarihlenebilir.

Karasu bölgesinde keşfedilmiş olan bir Geç-Hitit yerleşkesinin koruyucu tanrısı olması da mümkündür. Rölyefe yakın bir yerde 3x12 metre boyutlarında yapay bir çukur bulunmuştur. Rölyef ile hendek arasında tesbit edilen 30 libasyon (tanrıların şerefine toprağa içki dökülmesi) amaçlı oyuk buranın dini törenler yapılan bir yer olduğunu göstermektedir.


Büyük boy görmek için resimlere tıklayınız.

Burney ve Lawson Hellenkemper ve Wagner, 1977 (1974) Hellenkemper ve Wagner, 1977 (1974)
B. Bilgin, 2011 B. Bilgin, 2011 B. Bilgin, 2011 B. Bilgin, 2011İlgili yayınlar:
Burney, C. A. and G. R. J. Lawson, "Urartian Reliefs at Adilcevaz, on Lake Van, and a Rock Relief from the Karasu, Near Birecik," AnSt 8,
    1958: 211-18 (218 and plt. XXXIV).
Hellenkemper, H. and J. Wagner, "The God on the Stag: A Late Hittite Rock-Relief on the River Karasu," AnSt 27, 1977: 167-73.
Orthmann, W. Untersuchungen zur späthethitischen Kunst, Bonn, 1971. (Karasu)

Resim kaynakları:
C. A. Burney, G. R. J. Lawson, 1958.
H. Hellenkemper, J. Wagner, 1977 (1974).
Bora Bilgin, 2011.