Ana Sayfa
English

Karaburçlu

Bir çiftin yemek sahnesini gösteren bazalt stel 1988 yılında Zincirli'nin 5 km. kadar kuzeyindeki Karaburçlu köyü yakınlarında Felix von Luschan tarafından bulunarak İstanbul'a gönderilmiştir. Benzer yemek betimlemeleri Örtülü and K.Maraş gibi çeşitli Geç Hitit anıtlarında görülmektedir. Stelin yüzeyi yaklaşık 1.10'a 0.9 metre ve kalınlığı 0.45 metredir. Sağ ve sol kenarlarında beşer satırlık ve üst kenarında bir satırlık oldukça aşınmış ve okunmaz durumda Luwi hiyeroglifi ile yazılmış yazıtlar bulunmaktadır. Yaklaşık olarak M.Ö. 9. yüzyıl başlarına tarihlenmiştir. Stel İstanbul Arkeoloji Müzesindedir.


Büyük boy görmek için resimler üzerine tıklayınız.

J.D. Hawkins, 2000 O.S.M. Amin, 2015İlgili yayınlar:
Hawkins, J. D. Corpus of Hieroglyphic Luwian Inscriptions, Vol 1, Berlin: Walter de Gruyter, 2000: 276 ve plt. 127.
Orthmann, W. Untersuchungen zur späthethitischen Kunst, Bonn, 1971: 76, 200, 367, 373, 376, 388, 487.

Resim kaynakları:
J. David Hawkins, 2000.
O.S. Muhammed Amin, 2015