Ana Sayfa
English

Izgın Steli

Yaklaşık 2.45 m. yüksekliğindeki kireçtaşı stelin 4 yüzü de Luvi hiyeroglifi ile yazılmış bir yazıt ile kaplıdır. 1882 yılında Kahramanmaraş ilinin Elbistan ilçesinin Izgın beldesi yakınlarındaki bir mezarlıkta mezartaşı olarak dikili bir şekilde bulunmuştur. C-B-A yüzlerinde bir yazıt (Izgın 1), D yüzünde ise hasarlı olması nedeniyle ilk yazıtın devamı olup olmadığı tam anlaşılamayan diğer bir yazıt (Izgın 2) yer alır. Yazıt, stelin Taita(?) adında bir yerleşke kuran Tara(?) adındaki Malatya (Malizi) hükümdarı tarafından dikildiğini belirterek ülkenin/yerleşkenin sınırlarının genişletildiğinden bahseder. M.Ö.11.-10. yy.’a tarihlenen stel İstanbul Arkeoloji Müzesindedir.

Büyük boy görmek için resimlere tıklayınız.

J.D.Hawkins J.D.Hawkins


İlgili yayınlar:
Hawkins, J. D. Corpus of Hieroglyphic Luwian Inscriptions, Vol 1, Berlin: Walter de Gruyter, 2000: 314-18 and plts. 153-54, 160.

Resim kaynakları:
Bora Bilgin, 2006.
J. David Hawkins, 2000.