Ana Sayfa
English

Izgın Steli

Yaklaşık 2.45 m. yüksekliğindeki kireçtaşı stelin 4 yüzü de Luvi hiyeroglifi ile yazılmış bir yazıt ile kaplıdır. 1882 yılında Kahramanmaraş ilinin Elbistan ilçesinin Izgın beldesi yakınlarındaki bir mezarlıkta mezartaşı olarak dikili bir şekilde bulunmuştur. C-B-A yüzlerinde bir yazıt (Izgın 1), D yüzünde ise hasarlı olması nedeniyle ilk yazıtın devamı olup olmadığı tam anlaşılamayan diğer bir yazıt (Izgın 2) yer alır. Yazıt, stelin Taita(?) adında bir yerleşke kuran Taras(?) adındaki Malatya (Malizi) hükümdarı tarafından dikildiğini belirterek ülkenin/yerleşkenin sınırlarının genişletildiğinden bahseder. M.Ö.11.-10. yy.’a tarihlenen stel İstanbul Arkeoloji Müzesi’ndedir.


Büyük boy görmek için resimler üzerine tıklayınız.

J.D.Hawkins J.D.HawkinsResim kaynakları:
Bora Bilgin, 2006.
John David Hawkins, Corpus of Hieroglyphic Luwian Inscriptions. 2000.