Ana Sayfa
English

Kuruntiya Anıtı

Konya şehir merkezinin yaklaşık 9 km güneyindeki Hatip köyünde bulunan kaya kabartması Ali Dinçol tarafından 1996 yılında duyurulmuştur. Rölyef ve hiyeroglif yazıt 5 m uzunluğunda ve 2 m enindeki düzleştirilmiş kaya yüzeyinde yer alır. Rölyef, sağa doğru adımını atmış vaziyette bir Hitit kralı veya tanrısını gösterir. Öne doğru uzattığı sol elinde dik olarak bir mızrak tutar. Başındaki uzun, konik başlık, omuzundaki yay kemerine takılı kısa kılıcı, ayaklarında kıvrık uçlu ayakkabılar Gavurkale ve Karabel’deki gibi diğer Hitit anıtları ile büyük benzerlikler gösterir. Bununla beraber gömleğinin kısa kolları bu rölyefe özgüdür. Yaklaşık 1 m gerisindeki yazıt "Kuruntiya, Büyük Kral, Kahraman, Muwatalli’nin oğlu, Büyük Kral, Kahraman" olarak okunmuştur. Dinçol, konik başlığın ön tarafında boynuzlar olduğunu, bu nedenle rölyefin Kuruntiya’dan ziyade bir Hitit tanrısını temsil etmesi gerektiğini belirtir.

Kuruntiya, II. Muwatalli’nin bilinen iki oğlundan biriydi. Muwatalli’nin ölümünden sonra diğer oğlu (Urhi-Teššub) kral oldu ve (III.) Mursili adını aldı. Fakat birkaç yıl sonra Kuruntiya’nın yardımı ile amcaları III. Hattusili, III. Mursili'yi devirerek tahta geçmiştir. Sadakat mükafatı olarak Kuruntiya, babasının kurduğu başkent Tarhuntassa’yı merkez alan bir bölgenin vasal kralı olarak atandı. Krallığı III. Hattusili’nin oğlu IV. Tuthaliya döneminde de devam etti. Ancak Hatip anıtında ve Boğazköy'de bulunmuş iki mühür baskısı üzerinde normalde sadece Hitit krallarının kullanabildiği "Büyük Kral" unvanını kullanmış olması Kuruntiya'nın en nihayetinde Hitit tahtı üzerinde hak iddia ettigi şeklinde yorumlanmaktadır.


Büyük boy görmek için resimlere tıklayınız.

T. Bilgin, 2009 T. Bilgin, 2009 T. Bilgin, 2009 T. Bilgin, 2009 H. Ehringhaus, 2005 H. Ehringhaus, 2005İlgili yayınlar:
Bahar, H. "Konya-Hatip'te Bulunan Yeni bir Hitit Anıtı - Eine neues hethitischen Denkmal in Konya-Hatip," Arkeoloji ve Sanat 73, Temmuz-Ağustos 1996: 2–8.
Dinçol, A., B. Dinçol. "Hatip Anıtı'ndaki Hiyeroglif Yazıt," Arkeoloji ve Sanat 73, 1996: 8–9.
Dinçol, A. "The Rock Monument of the Great King Kurunta and its Hieroglyphic Inscription," III. Uluslararası Hititoloji Kongresi Bildirileri, Çorum 16-22 Eylül 1996. Ankara, 1998: 159–66.
Dinçol, A. "Die Entdeckung des Felsmonuments in Hatip und ihre Auswirkungen über die historischen und geographischen Fragen des Hethiterreichs," TÜBA-AR 1, 1998: 27–35.
Ehringhaus, H. Götter, Herrscher, Inschriften, Mainz, 2005: 101–7.

Resim kaynakları:
Tayfun Bilgin, 2009.
Horst Ehringhaus, 2005.