Ana Sayfa
English

Hama Taşları

Hama, Suppiluliuma’nın Suriye seferinden sonra Hitit yönetimi altına giren eski Hamath kentinin günümüzdeki adıdır. Hama M.Ö. 10. ve 9. yy.’larda bağımsız bir Geç-Hitit krallığıydı. Daha sonra Arami krallarının yönetimine girmişse de Hitit kültürü etkisini uzun süre sürdürmüştür. M.Ö. 720 yılında Asur kralı Sargon II şehri işgal ettiğinde, şehrin yöneticisine "hain Hititli" diye hitap etmekteydi.
Kazılarda Hitit döneminden ortostatlar ve kapı aslanları ortaya çıkarılmıştır. Ayrıca üzerinde Luvi hiyeroglifi ile yazılmış yazıtlar bulunan M.Ö. 9.yy.’dan kalma anıtsal taş bloklar bulunmuştur.
Bu taş blokların dördü Hama’daki bazı evlerin duvarlarında bulunmuştur. Bunlar, Hitit uygarlığının ve dilinin varlığı konusunda günümüz araştırmacılarının ilgisini çeken ilk buluntular arasında yer almaktadır. 1812 yılında fazla önemsememekle birlikte taşlara ilk dikkat çeken J. L. Burckhardt’dır. 1870 yılında Amerikalı gezginler J. A. Johnson ve S. Jessup bunları fark etmiş, fakat yerli halk taşların doğaüstü güçlere sahip olduğuna inandığından yerlerinden alınmasına izin vermemiştir. Dr. W. Wright yazıtları 1872 yılında bölgenin yeni yöneticisinin yardımı ile taşları İstanbul’daki müzeye taşıtmıştır. Yazıtlar Hamath şehrinin kralları Urhilina ve oğlu Uratamis’e ait bina kitabeleridir.
1958 ve 1970 yıllarında bulunan diğer benzer bloklar Hama Müzesi bulunmaktadır. Restan’da (Louvre Müzesi), Apamea’da (Halep Müzesi) ve Hines’te (Irak?) bulunan yazıtlar da Urhilina veya oğlu Uratamis’e aittir.


Büyük boy görmek için resimler üzerine tıklayınız.

Hama Taşları Taş 1 Taş 1 Taş 1 üzerindeki yazıt - MVAG
Taş 2 Taş 2 Taş 2 üzerindeki yazıt - MVAG
Taş 3 Taş 3 Taş 3 üzerindeki yazıt - MVAG
Taş 4 Taş 4 Taş 4 Taş 4 Taş 4 üzerindeki yazıt - MVAG
Hama Müzesi - J.D.Hawkins - foto:A.Archi Hama Müzesi - J.D.Hawkins - foto:P.J.Riis Hama Müzesi - J.D.Hawkins - foto:P.J.Riis Yeri bilinmiyor - J.D.Hawkins Restan (Louvre Müzesi'nde) - J.D.Hawkins Apamea (Halep Müzesi'nde) - J.D.Hawkins Hines (Irak'ta) - I.GelbResim kaynakları:
Bora Bilgin, 2006.
Mitteilungen der Vordersiatischen Gesellschaft 1900.
J.David Hawkins, Corpus of Hieroglyphic Luwian Inscriptions. 2000.
Gelb,Ignace Jay. 1939. Hittite Hieroglyphic Monuments. (OIP, 45.) Chicago.