Ana Sayfa
English

Haçgöz

Kireçtasından yapılmış but çift boğalı kaide Siverek'e bağlı Haçgöz (Hacıgöz/Acıgöz, yeni adıyla Yeşilçat) köyünde bir evin temel kazısı sırasında bulunmuştur. İkincil kullanım sırasında oldukça zarar görmüş olan kaidede boğaların başları ve kaidenin sol tarafı büyük ölçüde tahrip olmuştur. Yaklaşık 110 cm uzunluğunda 82 cm eninde ve 72 cm yüksekliğindedir. Üst tarafında kısmen görülen oyuk üstüne koyulan heykeli sabitlemek için açılmış olmalıdır. Kaidenin arka yüzünde oldukça aşınmış durumda olan beş satırlık Luvi hieroglifi ile yazılmış bir kitabe bulunmaktadır. Okunmaz durumda olmasına rağmen, en doğuda bulunmuş hiyeroglif yazıtlardan biri olması açısından önemlidir ve Luvice'nin kullanım alanının genişliği konusunda bir fikir verir. Kaide yaklaşık olarak M.Ö. 9. yüzyılın ikinci çeyreğine tarihlenmektedir ve Şanlıurfa Müzesinde sergilenmektedir.

Aynı bölgede yarı işlenmiş halde bazalt bir blok üstüne işlenmiş aslan heykeli bulunmuştur. Yaklaşık 3,10 metre uzunluğunda, 2,26 metre yüksekliğinde ve 54 cm kalınlığındadır. Civardaki diğer yarı işlenmiş ve kesilmiş taşlardan dolayı burasının bir taş ocağı ve heykel atölyesi olarak kullanıldığı düşünülmektedir.


Büyük boy görmek için resimlere tıklayınız.

T. Bilgin, 2017 B. Bilgin, 2017 T. Bilgin, 2017 T. Bilgin, 2017 T. Bilgin, 2017 T. Bilgin, 2017
T. Bilgin, 2017 T. Bilgin, 2017 B. Bilgin, 2017 T. Bilgin, 2017 Yarı işlenmiş aslan heykeli - F. Kulakoğlu, 2001İlgili Yayınlar:
Çelik, B. "A New Stele Base of the Late Hittite Period from Siverek-Şanlıurfa," Anatolia 28, 2005: 17–24.
Kulakoğlu, F. "Şanlıurfa M.Ö. I. Binyıl Merkezleri Yüzey Araştırması," Araştırma Sonuçları Toplantısı 18, 2001: 57–66.
Kulakoğlu, F. "Şanlıurfa Bölgesinde Yeni Keşfedilen M.Ö. I. Binyıl Heykeltraşlık Eserleri," Türk Arkeoloji ve Etnoğrafya Dergisi 2, 2001: 27–34.
Kulakoğlu, F. "Şanlıurfa’da Son Yıllarda Keşfedilen Geç Hitit Heykeltraşlık Merkezleri ve Eserleri," 2002 Yılı Anadolu Medeniyetleri Müzesi Konferansları, Ankara, 2003: 65–87.

Resim kaynakları:
Tayfun Bilgin, 2017.
Bora Bilgin, 2017.
Fikri Kulakoğlu, 2001.