Ana Sayfa
English

Gözlühöyük

Bazalt blok üzerine işlenmiş, kolları yukarıda, bir elinde balta diğerinde üç kollu şimşek sembolü tutan tipik bir Fırtına Tanrısı figürüdür. 1.4 m. yüksekliğinde, 1 m. genişliğinde ve 67 cm. kalınlığındadır. Her ne kadar tanrının sakalı ve eteğinin işlenmiş kenarları Asur etkisi gösterse de rölyef, diğer birçok özelliği ile Geç-Hitit tarzındadır. Bloğun çerçevesine taşmış olan balta oldukça ilginçtir. Gaziantep’in Nurdağı ilçesinin güneydoğusundaki Gözlühöyük köyü yakınlarında bulunmuştur. Tarz olarak M.Ö. 8. yy.’ın ikinci yarısına tarihlenmektedir.

Bir ziyafet sahnesi betimleyen bir diğer bazalt stel de gene Gözlühöyük'te bulunmuştur. Muhtemelen bir mezar stelidir. Bir masanın iki yanında oturmuş karı-koca ve yanda kısmen gözüken çocuk bir aileyi temsil ediyor olmalıdır. Ortada büyük olarak işlemiş ve karı kocanın önlerinde bulunan çiçek motifleri diğer ziyafet sahneli stellere göre değişiklik arzeder (bknz. Maraş) ve belki de ailenin mesleği ile alakalı olabilir. Stil olarak M.Ö. 8. yüzyıl sonları ile 7. yüzyıl başları arasına tarihlenmektedir. Her iki stel de Gaziantep Müzesindedir.


Büyük boy görmek için resimlere tıklayınız.

B. Bilgin, 2009 B. Bilgin, 2009 F. Anıl, 2018Resim kaynakları:
Bora Bilgin, 2009
Figen Anıl, 2018.