Ana Sayfa
English

Gölpınar
(Gölpınar Hitit Barajı için, Alacahöyük sayfasına bakınız)

İki adet bazalt stel Şanlıurfa'nın Akziyaret bucağına bağlı Gölpınar köyünde farklı zamanlarda bulunmuş ve Şanlıurfa Müzesine getirilmiştir. Her iki stel de Geç Hitit stilindedir. Üst kısmı tahrip olmuş birinci stelde Fırtına tanrısi tipik bir pozda, bir boğanın sırtında betimlenmiştir. Stelin yüksekliği 116 cm ve genişliği 42 cm'dir. Arka kısmı yarım sütun şeklinde yuvarlak olup işlenmemiştir ve yarıçapı yaklaşık 30 cm kadardır. İkinci stelde bir geyik üstünde duran tanrı koruyucu tanrı olarak bilinir (bknz. Altınyayla, Karasu, Hacıbebekli). Stelin arka kısmı düz ve işlenmemiştir. Yaklaşık 116 cm yüksekliğinde, 75 cm genişliğinde ve 20 cm kalınlığındadır. Her iki stel de yaklaşık olarak M.Ö. 10. yüzyıla tarihlenmiştir.

Ayrıca Fikri Kulakoğlu tarafından 1998 yılında yapılan yüzey araştırmasında Gölpınar köyünde başka eserler de tespit edilmiştir (aşağıda son sıra). Bir evin duvarında kullanılmış olan bir heykelin baş kısmına ait parçanın ve köy mezarlığında bulunan aslan kabartmalı ve oldukça aşınmış Aramice(?) bir yazıtı bulunan stel parçasının Geç Hitit dönemine ait olması muhtemeldir.

Büyük boy görmek için resimlere tıklayınız.

F. Kulakoğlu, 1999 T. Bilgin, 2017 T. Bilgin, 2017
F. Kulakoğlu, 1999 T. Bilgin, 2017 T. Bilgin, 2017 B. Bilgin, 2017 B. Bilgin, 2017
F. Kulakoğlu, 2001 F. Kulakoğlu, 2001


İlgili Yayınlar:
Kulakoğlu, F. "Late-Hittite Sculptures from the Şanlıurfa Region," BMECCJ XII, 1999: 167–81.
Kulakoğlu, F. "Şanlıurfa Bölgesinde Yeni Keşfedilen M.Ö. I. Binyıl Heykeltraşlık Eserleri," Türk Arkeoloji ve Etnoğrafya Dergisi 2, 2001: 27–34.
Kulakoğlu, F. "Şanlıurfa'da Son Yıllarda Keşfedilen Geç Hitit Heykeltraşlık Merkezleri ve Eserleri," 2002 Yılı Anadolu Medeniyetleri Müzesi Konferansları, 2003: 65–87.

Resim kaynakları:
Fikri Kulakoğlu, 1999, 2001.
Tayfun Bilgin, 2017.
Bora Bilgin, 2017.