Ana Sayfa
English

Göllüdağ Aslanları

Göllüdağ, Geç Hitit dönemine ait tahkim edilmiş büyük bir tepe (2172 m.) yerleşkesidir. Niğde’nin Gölcük kasabasının Kömürcü köyü yakınındadır. Göllüdağ kazıları ilk olarak 1934 yılında Remzi Oğuz Arık, daha sonra 1968-69 yıllarında Burhan Tezcan tarafından yapılmış, 1992-98 yıllarında da Wulf Schirmer tarafından araştırmalar gerçekleştirilmiştir. Yerleşke M.Ö. 8. yy. sonlarına tarihlenmektedir. Kalıntılar, sönmüş volkanın krater gölünün kenarındadır. Surla çevrili yerleşkede çeşitli yapı grupları mevcuttur.

Kazılarda plastik eser olarak iki adet çift başlı aslan, iki kapı aslanı, iki sfenks ve sütun kaideleri bulunmuştur. Hepsi yerleşkenin en yüksek noktasına kurulmuş olan ve saray veya tapınak olduğu düşünülen 112x228 metre boyutlarındaki yapının güney tarafındaki girişe aittir. Dış kapıdaki kolonları destekleyen çift başlı kapı aslanları beyaz andezit taştan işlenmiştir ve yaklaşık 1.5 metre yüksekliğinde ve 2 metre uzunluğundadır. Batı kanadına ait aslanlar Kayseri Müzesinde sergilenmektedirler. Doğu kanadına ait aslanların sadece alt yarısını oluşturan iki blok bulunuştur. Baş kısımları tam gövdeleri ise dörtgen bloğun yanlarına kabartma olarak işlenmiş iki adet kapı aslanı 0.88 metre yüksekliginde ve 1 metre uzunluğundadır. Bunların da biri Kayseri Müzesinde diğeri Niğde Müzesindedir. İç kapıya ait yarı işlenmiş sfenksler ve biri bu kapıya yakın bir yerde diğeri şehrin güney kapısı yakınlarında bulunmuş iki adet kırık aslan başı da Niğde Müzesindedir. Dış kapıya ait çömelmiş pozdaki dört aslanla süslü iki adet sütun kaidesinin biri Kayseri müzesinde diğeri halen Göllüdağ'dadır.

Büyük boy görmek için resimlere tıklayınız.

Google Maps, 2017 Google Maps, 2017 I. Sebastian, 2010 I. Sebastian, 2010 I. Sebastian, 2010
Çifte kapı aslanları
Batı kanadı kapı aslanları, Kayseri Müzesi - T. Bilgin, 2006 Batı kanadı kapı aslanları, Kayseri Müzesi - T. Bilgin, 2006 Batı kanadı kapı aslanları, Kayseri Müzesi - T. Bilgin, 2006 Doğu kanadı kapı aslanları - B. Tezcan, 1969 Doğu kanadı kapı aslanları - B. Tezcan, 1969
Kapı aslanları
Doğu kanadı kapı aslanı, Niğde Müzesi - B. Bilgin, 2017 Doğu kanadı kapı aslanı, Niğde Müzesi - T. Bilgin, 2017 Kapı aslanı, Niğde Müzesi - B. Bilgin, 2017 Batı kanadı kapı aslanı, Kayseri Müzesi - T. Bilgin, 2006
Sfenksler ve diğerleri
Sfenksler ve aslan başı, Niğde Müzesi - T. Bilgin, 2017 Sfenksler ve aslan başı, Niğde Müzesi - T. Bilgin, 2017 Aslanlı sütun kaidesi - I. Sebastian, 2010İlgili yayınlar:
Arık, R. O. "Göllüdağ Hafriyatı," Türk Tarih Arkeologya ve Etnoğrafya Dergisi 3, 1936: 3-48.
Tezcan, B. "1968 Göllüdağ Kazısı," Türk Arkeoloji Dergisi 17, 1969: 211-235.
Tezcan, B. "1969 Göllüdağ Kazısı," Türk Arkeoloji Dergisi 30, 1992: 1-30.
Schirmer, W. "Der Göllüdağ im anatolischen Hochland und seine Bauanlagen aus dem 8. Jahrhundert v. Chr." Fridericiana
    Zeitschrift der Universitat Karlsruhe (TH)
, Heft 51, 1996: 9-26.

Resim kaynakları:
Google Maps, 2017.
Ignacio Sebastian, 2010
Tayfun Bilgin, 2006, 2017
Bora Bilgin, 2017