Ana Sayfa
English

Gökbez

Yaklaşık olarak üç metreye iki metre boyutlarında olan bir kaya bloğunun üzerine işlenmiş Fırtına Tanrısı figürü Niğde ilinin Bor ilçesinin yaklaşık 18 km. güneydoğusundaki Gökbez köyündedir. Fırtına tanrısı sağ elinde çift balta, sol elinde ise şimşek figürü tutmaktadır. Ayaklarının arasında ise üzerinde büyük üzüm salkımları olan bir asma yer alır. Üzerinde herhangi bir yazıt yoktur fakat biçimsel olarak Niğde’de bulunan Muwaharani (Tuwana Kralı Warpalawa’nın oğlu) steline benzerliği nedeniyle M.Ö. 8. yüzyıl sonları ile 7. yüzyıl başlarına tarihlenebilir.


Büyük boy görmek için resimlere tıklayınız.

B. Bilgin 2011 B. Bilgin 2011 B. Bilgin 2011 B. Bilgin 2011İlgili yayınlar:
Faydalı, E. "Gökbez Kaya Kabartması," Anadolu 18, 1974: 135-36.

Resim kaynakları:
Bora Bilgin, 2011.