Ana Sayfa - Gaziantep
English

Yazıtlı anıt parçası

Bazalt taştan işlenmiş bir anıta ait dörtgen şekilli köşe parçası an azından 20. yüzyıl başlarına kadar Gaziantep şehrinde bulunmaktaydı. Orijinal buluntu yeri belli değildir. Yaklaşık 50 cm yüksekliğinde parçanın bir yüzeyinde muhtemelen bir Fırtına Tanrısı rölyefinin bel ve bacak kısmı mevcuttur. Buna dikey olan sol yanındaki yüzeyde Luvi hiyeroglifi ile yazılmış bir yazıtın 3 satırı kısmen görülmektedir. Yazıtın ikinci satırı anıtın tahribatına karşı bir lanete ve alt satırı ise yazıtı işyelen katibin künyesine ait olabilir. M.Ö. 9. yüzyıla ait olduğu tahmin edilmektedir. Bloğun günümüzde nerede olduğu belli değildir.

Bloğun J. Garstang tarafından 1908'de yayınlanan hiyeroglif yazıtlı ve rölyefli yüzeylerinin siyah beyaz fotoğrafları

İlgili yayınlar:
Hawkins, J. D. Corpus of Hieroglyphic Luwian Inscriptions, Vol 1, Berlin: Walter de Gruyter, 2000: 563—64 ve levha 321.

Resim kaynakları:
John Garstang, AAA 1, 1908.