Ana Sayfa
English

Gavurkale Rölyefi

Gavurkale (veya Gavurkalesi) anıtı tahminen Hitit İmparatorluk dönemine tarihlenmektedir. Rölyef, Babayakup ırmağının dar vadisi üzerinde 60 m. yüksekliğe ulaşan doğal bir tepenin zirvesindeki dik kayalık yüzeye oyulmuştur. Üç tanrıyı resmeder. Düzleştirilmiş kaya yüzeyindeki iki büyük insan figürü net olarak görülmektedir. Bu iki erkek figürünün sivri uçlu başlıkları ve kıvrık uçlu ayakkabıları vardır. Her ikisi de kemerlerinde kılıç taşımaktadır. Bu iki Hitit tanrısı(?) sol taraftaki çok net olmayan ve muhtemelen bir tanrıçayı betimleyen, oturan bir figüre doğru yürür şekilde tasvir edilmiştir. Erkek figürlerinin şapkalarında tanrısallığın sembolü olan boynuzlar yer alır. Öndeki figür sakalsız, arkadaki ise sakallıdır. Tanrıçanın da benzer konik başlığı vardır. Tanrıça figürünün etrafında bir yazıt olması da muhtemeldir ancak herhangi bir iz kalmamıştır. Tanrıça figürü kaya yüzeyinin daha yukarısına yapıldığından erozyona uğramıştır.

Bölgede kapsamlı çalışma 1930 yılında H. H. von der Osten tarafından yapılmıştır. Kendisi, rölyef ve etrafındaki iri yapının, bir merasim yolu ve rampa ile ulaşılan izole bir dağ tapınağı olabileceğini önermiştir. Bir kraliyet mezar anıtı olabileceği de iddia edilmiştir. Bilkent Üniversitesi tarafindan 1993 yılında başlatılan araştırmalardan sonra, mekanın, von der Osten’in dar kapsamlı önerisinin ötesinde mimari olarak çok daha karmaşık bir yapıda olduğu ileri sürülmüştür. Rölyefin aşağısındaki yamaçta ve karşısındaki terasta bulunan etrafa dağılmış Hitit seramik parçaları anıtın izole bir eser olmadığını, aslında bir çeşit yerleşme biçimiyle iç içe olduğunu göstermektedir. Bu yeni bilgi, belki de Gavurkale’nin Hitit döneminde dini bir mekan veya kraliyet mezar tesisi olarak görev yaptığı kanısını desteklemektedir.


Büyük boy görmek için resimlere tıklayınız.

M. Anıl, 2008 M. Anıl, 2008 M. Anıl, 2008 M. Anıl, 2008 H. Ehringhaus, 2005 K. Bittel, 1976 K. Bittel, 1976 G. Perrot, 1880ler K. Kohlmeyer, 1983 E. Akurgal, 1958
Oda/Tapınak(?) - T. Bilgin, 2009 Oda/Tapınak(?) - E. Anıl, 2009 Oda/Tapınak(?) - T. Bilgin, 2009İlgili yayınlar:
Ehringhaus, H. Götter, Herrscher, Inschriften, Mainz, 2005: 11–14.
Kohlmeyer, K. "Felsbilder der hethitischen Großreichszeit", Acta Praehistorica et Archaeologica 15, 1983: 7–154 (43–48).
Kühne, H. "Gâvur Kalesi, ein Ort der Ahnenverehrung?" FsHaas, Saarbrücken, 2001: 227–43.
Lumsden, S. "Gâvurkalesi: Investigations at a Hittite Sacred Place," Recent Developments in Hittite Archaeology and History, Winona Lake, 2002: 111–25.
von der Osten, H. H. "Gavurkalesi," Oriental Institute Communications 14, 1933: 56–90.

Resim kaynakları:
Mehmet Anıl, 2008.
Horst Ehringhaus, 2005.
Kurt Bittel, Die Hethiter, München, 1976.
George Perrot, 1880ler.
Kay Kohlmeyer, 1983.
Ekrem Akurgal, Anatolia, 1958.
Tayfun Bilgin, 2009.