Ana Sayfa
English

Ermenek Rölyefi

Rölyef, Karaman’ın Ermenek ilçesinin güneydoğusundaki Bezciler tepesindedir. Rölyeften Kurt Bittel 1939’da kısaca bahsetmiş, ilk detaylı çalışma Kay Kohlmeyer tarafından yapılmıştır. Ne yazık ki Bittel’den sonra rölyefin üstten üçte birlik bölümü ciddi hasar görmüştür. Kolunu öne doğru uzatmış, kısa bir tünik giymiş bir adamı gösteren rölyef bir niş içine oyulmuştur. Karabel rölyefi ile bazı benzerlikler gösterir. Muwatalli ve ardıllarının hükümdarlıkları sırasında bölgedeki Hitit kontrolü dikkate alınırsa M.Ö. 13. yüzyıla tarihlenmesi önerilir, ancak Kohlmeyer hasar nedeniyle tanımlamanın veya tarihlemenin imkansız olduğunu düşünmektedir. Bu anıt 1980’li yılların sonu veya 1990ların başında tamamen tahrip edilmiştir.


Büyük boy görmek için resimlere tıklayınız.

Ermenek - K. Bittel 1939İlgili yayınlar:
Bittel, K. "Archäologische Funde aus der Türkey 1934-1938," ArAnz 54, 1939: 94-107.
Kohlmeyer, K. "Felsbilder der hethitischen Großreichszeit", APA 15, 1983: 102-3.

Resim kaynakları:
Kurt Bittel, 1939.