Ana Sayfa
English

Erkilet Yazıtları

Üzerinde yazıt bulunan iki şekilsiz bazalt blok 1932 yılı cıvarlarında Kayseri’nin 20 km. kuzeyindeki Erkilet’te bulunmuştur. Bunlar, 86x76 cm. ve 81x63 cm. boyutlarında olup üzerlerindeki metinler tamdır. Her ikisi de Kayseri Müzesi’ndedir. Hawkins, Erkilet I’i "Huhasarma, tanrı Marutika'nın PUTITI’si-. Bu taşı ben kendim işledim, ve kimse onu tersyüz etmesin!" şeklinde, Erkilet II’yi ise "Bunu ALA- Astiwasu dikti, ve kimse onu tersyüz etmesin!" olarak çevirmiştir. M.Ö. 8. yy.’a ait oldukları tahmin edilmektedir.


Büyük boy görmek için resimler üzerine tıklayınız.

Erkilet I - T. Bilgin Erkilet I - T. Bilgin Erkilet I - E. Anıl Erkilet I - I. Gelb
Erkilet II - T. Bilgin Erkilet II - T. Bilgin Erkilet II - E. Anıl Erkilet II - I. Gelbİlgili yayınlar:
Hawkins, J. D. Corpus of Hieroglyphic Luwian Inscriptions, Vol 1, Berlin: Walter de Gruyter, 2000: 493-95 ve plt. 275.

Resim kaynakları:
Tayfun Bilgin, 2006.
Ertuğrul Anıl, 2011.
Ignace J. Gelb. 1939. Hittite Hieroglyphic Monuments. (OIP, 45.) Chicago.