Ana Sayfa
English

Ereğli

Dörtgen şekilli taş blok 1991 yılında Ereğli'de bir evin bahçesinde bulunmuştur. Üst tarafındaki yarım oval şekilli oyuktan hareketle bunun bir stel kaidesinin yarısı olduğu düşünülmektedir. Diğer yarısı ya farklı bir bloktur veya kırılmıştır. Kaidenin üç yan yüzündeki başı ve sonu olmayan Luvi hiyeroglifi ile yazılmış metinde özel isim geçmez ve muhtemelen Fırtına tanrısına yapılan bir adak ile alakalıdır. Paleographik olarak M.Ö. 8. yüzyıla, Geç Hitit krallığı Tabal dönemine tarihlenir. Taş blok 55 cm uzunluğunda, 33 cm genişliğinde ve 27 cm yuksekliğindedir. Ereğli Müzesi envanterinde bulunmaktadır.


Büyük boy görmek için resimlere tıklayınız.

M. Poetto, 2002 M. Poetto, 2002 M. Poetto, 2002İlgili yayınlar:
Poetto, M. "A New Hieroglyphic Luwian Inscription from Ereğli," Novalis Indogermanica (Fs Günter Neumann 2), Graz, 2002: 397–405.

Resim kaynakları:
Massimo Poetto, 2002.