Ana Sayfa
English

Eflatunpınar

Bu anıt Beyşehir’e 22 km. uzaklıktadır. Anıt dikdörtgen bir havuz şeklinde inşa edilmiştir ve yakındaki bir su kaynağı ile beslenmektedir. Bu 30 metreye 34 metre boyutlarındaki havuzun en göze çarpan kısmı kuzey duvarında yükselen, büyük taş bloklar ile inşa edilmiş, kabartma figürlü yüksek duvardır. Güneye bakan yüzeyinde, ortada Fırtına Tanrısı ve Güneş Tanrıçası yer almaktadır. Her ikisinin üzerinde de birer kanatlı güneş kursu bulunmaktadır. Onların çevresindeki on adet hayvan başlı hibrit figürler hem tanrıların üstündeki güneş kurslarını hem de en üstteki devasa kanatlı güneş kursunu elleriyle destekler şekilde resmedilmişlerdir. En altta, kısmen görünen beş dağ tanrısı bulunmaktadır. Bunlardan ortada bulunan üç tanesinin göbeklerinde su delikleri mevcuttur. Toplu olarak rölyef kozmik bir betimleme olarak düşünülebilir: Tanrılar ve mitolojik yaratıklar, dünyayı temsil eden dağ tanrıları üzerinde durmakta ve gökyüzünü temsil eden güneş kurslarını tutmaktadır. Bu rölyefli duvarın hem cephe uzunluğu hem de tabandan yüksekliği yaklaşık 7 metredir.

Rölyeflerin sağ ve sol tarafına doğru havuzun alçak duvarları içine işlenmiş olarak iki adet tanrıça figürü bulunmaktadır. Havuzun güney tarafında, havuza bakan yanında oldukça hasarlı bir tanrı ve tanrıça kabartması bulunan dikdörtgen bir platform vardır. Gölet çevresinde çeşitli başka heykel parçaları bulunmuştur. Bunların en büyüğü bir üçlü boğa protomudur. Bu parça göletin güneybatı tarafında inşa edilmiş Roma dönemine ait bir barajın duvarında dolgu malzemesi olarak kullanılmıştır ve dolayısıyla orijinal konumu bilinmemektedir. Anıttaki figürlerin profil yerine önden görünüm şekilde betimlenmiş olması Hitit İmparatorluk döneminde nadir görülen bir özelliktir (ayrıca bkz Fasıllar ve Akpınar).

Civarda herhangi bir yazıt bulunmamış olmasına rağmen, Yalburt, Köylütolu ve Hatip’e yakın olması sebebiyle M.Ö. 13. yüzyılın 2. yarısına tarihlenebilir.


Büyük boy görmek için resimler üzerine tıklayınız.

T.Bilgin 2009 T.Bilgin 2009 T.Bilgin 2009 T.Bilgin 2009 T.Bilgin 2009 T.Bilgin 2009
J.H.Haynes, 1887, Harvard Üniversitesi Kütüphanesi J.H.Haynes, 1887, Harvard Üniversitesi Kütüphanesi Temizlenmeden önceki durumu Düşük su seviyesinde tabandaki figürlerin görünümü - P.Oszvald Vaziyet planı - A. Sırrı Özenirİlgili yayınlar:
Bachmann, M. and S. Özenir, "Das Quellenheiligtum von Eflatun Pınar," Archäologischer Anzeiger 2004: 85–122.
Bittel 1976-1980; “Iflatun Pinar,” in RlA 5, 33-36.
Börker-Klähn, J., L. Meitner, K. Peckeruhn. "Neues zu Iflatun-Pınar," ArOr 55, 1987: 176-79.
Börker-Klähn, J. "Noch einmal Iflatun Pınar," in Aspects of Art and Iconography: Anatolia and Its Neighbors (FsN.Özgüç), Ankara: TTK. 1993: 339-55.
Ehringhaus, H. Götter, Herrscher, Inschriften. Die Felsreliefs der hethitischen Großreichszeit in der Türkei,. Mainz am Rhein: Zabern. 2005: 50ff.
Kohlmeyer, K. "Felsbilder der hethitischen Großreichszeit", Acta Praehistorica et Archaeologica 15, 1983: 7-154 (34-42).
Neve P., "Einige Gedanken zu dem Stierreliefblock von Eflatunpınar," FsHaas, 2001: 291-93.
Özenir, S. "Eflatunpınar Hitit Kutsal Anıt-Havuzu 1998 Yılı Çalışmaları", Akten des IV. Internationalen Kongresses für Hethitologie, Würzburg 4-8 Oktober 1999,
    StBoT 45, Wiesbaden: Harrassowitz, 2002: 532-40.

Resim kaynakları:
Tayfun Bilgin, Bora Bilgin, Ertuğrul Anıl, 2009.
Peter Oszvald, Kunst - und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland, 2002.
Ekrem Akurgal, The Hattian and Hittite Civilizations, KTB, Ankara, 2001.
Harvard University Library