Ana Sayfa
English

Domuztepe

Domuztepe, Ceyhan nehrinin doğu yakasında, Karatepe’nin tam karşısındadır. İki boğanın yer aldığı heykel kaidesi ilk olarak Bossert ve Alkım tarafından 1947 yılında rapor edilmiştir. Her iki yanında yer alan Luvi hiyeroglifi ile yazılmış iki satırlık yazıt okunamaz durumdadır. Kaide, Karatepe Müzesindedir. 1982 yılında tepenin güney yamacında Halet Çambel tarafından 80 cm yüksekliğinde bir Fırtına Tanrısı steli bulunmuştur. Boynuzlu bir başlık taşıyan Fırtına Tanrısı havaya kaldırdığı sağ elinde çift başlı bir balta tutmaktadır. Öne uzattığı sol elinin üzerinde ise "Ben" anlamındaki hiyeroglif işaret yer alır. Bunların dışında kanatlı güneş kursu altında betimlenmiş bir tanrıça kabartması ve bir savaşçı kabartması bulunan steller ve kapı aslanları gibi çeşitli başka buluntular da vardır. Buluntular tarzları itibarıyla Karatepe’den kısa bir süre öncesine, yani M.Ö. 9. veya 8. yüzyıl civarlarına tarihlenir.


Büyük boy görmek için resimlere tıklayınız.

Çift boğalı kaidenin sağ tarafı - H. Çambel Çift boğalı kaidenin sol tarafı - H. Çambel T. Bilgin, 2009 T. Bilgin, 2009
Fırtına Tanrısı steli - H. Çambel, foto Reha Günay T. Bilgin, 2009 T. Bilgin, 2009 T. Bilgin, 2009 T. Bilgin, 2009 T. Bilgin, 2009
M. J. Mellink, 1956 W. Orthmann, 1971 W. Orthmann, 1971İlgili yayınlar:
Alkım, B. "Domuztepe kazılarının arkeolojik sonuçları / Results of the recent excavations at Domuztepe," Belleten 62, 1952: 225-250.
Çambel, H. Corpus of Hieroglyphic Luwian Inscriptions, Vol. 2: Karatepe-Aslantaş, Berlin: Walter de Gruyter. 1999: 1-11, 94-95 ve plts. 122-125.
Hawkins, J. D. Corpus of Hieroglyphic Luwian Inscriptions, Vol 1, Berlin: Walter de Gruyter, 2000: 71.
Orthmann, W. Untersuchungen zur späthethitischen Kunst, Bonn, 1971: 110-112, 482-3, Taf. 6.

Resim kaynakları:
Tayfun Bilgin, Bora Bilgin, Ertuğrul Anıl, 2009.
Halet Çambel, 1999.
Winfried Orthmann, 1971.
M.J. Mellink, AJA 60, 1956.