Ana Sayfa
English

Çağdın Rölyefi

Gaziantep’in Çağdın köyü yakınlarında bulunmuştur. Başında boynuzlu başlık ve üzerinde kısa bir tünik olan Fırtına tanrısı rölyefinin yer aldığı bazalt blok yaklaşık 1,5 m. yüksekliğindedir. Figürün sağında yer alan ve 4 Luvi hiyeroglif işaretinden oluşan yazıt (DEUS)TONITRUS TONITRUS(URBS), “Tarhuntassa(?) şehrinin Fırtına Tanrısı” şeklinde okunmuştur. M.Ö. 14.-13. yy.’lara tarihlenen eser Adana Müzesi’ndedir.


Büyük boy görmek için resimler üzerine tıklayınız.

K.BittelResim kaynakları:
Kurt Bittel, Die Hethiter, Beck, München 1976, ISBN 3406030246.