Ana Sayfa
English

Bulgarmaden Yazıtı

Kayalık bir yükselti üzerindeki kaya yazıtı Ulukışla ile Çiftehan arasındaki yolun güneyinde, Adana’nın Madenköy (Bolkar Maden veya Bulgarmaden olarak da bilinir) köyünün yakınındadır. Kilikya geçidinin (Toros Dağlarını aşan Gülek Boğazı) yaklaşık 20 km. kuzeybatısında, İvriz’in ise yaklaşık 30 km. doğusundadır. 1.5 m. uzunluğunda ve 1.3 m. yüksekliğinde bir alanı kaplayan Luvi hiyeroglifi ile yazılmış yazıt yoldan yaklaşık 400 m. kadar yukarıdadır. Tuwana kralı Warpalawa’nın (bkz. İvriz ve Bor) vasalı olan hükümdar Tarhunaza’dan bahseder. Metinde Tarhunaza’nın Muti Dağını (olasılıkla Bolkar Dağı) Warpalawa’dan hediye olarak aldığı belirtilir. Tarhunaza Warpalawa'ya ve tanrılara teşekkür eder, ayrıca gelecek hükümdarlara adaklarda bulunmalarını önerir. Yazıt zarar verecek olanları lanetleyen koruyucu dua ile biter. M.Ö. 8.nci yüzyılın ikinci yarısına tarihlenir.


Büyük boy görmek için resimlere tıklayınız.

J. H. Haynes, 1887, Harvard University Library J. D. Hawkins - photo: H. Gönnet J. D. Hawkins C. Süer E. Anılİlgili yayınlar:
Hawkins, J. D. Corpus of Hieroglyphic Luwian Inscriptions, Vol 1, Berlin: de Gruyter, 2000: 521-25 ve levha 297-99.
Kalaç, M. "Bolkar-Maden Kaya Yazıtı - Die Felsenschrift von Bolkar-Maden," Anadolu Araştırmaları 4/5, 1976-77: 61-69.
Payne, A. Iron Age Hieroglyphic Luwian Inscriptions, Atlanta, 2012: 107-8.
Yener, A. "Bulgarmaden: Thought About Iron, Bolkardağ and the Taurus Mountains," FsHawkins, 2010: 183-91.

Resim kaynakları:
John Henry Haynes, 1887, Harvard University Library.
J. David Hawkins, 2000.
Ertuğrul Anıl, Cüneyt Süer, Ercüment Süer, Bora Bilgin, 2011.