Ana Sayfa
English

Bulgarmaden Yazıtı

Kayalık bir yükselti üzerindeki kaya yazıtı Ulukışla ile Çiftehan arasındaki yolun güneyinde, Adana’nın Madenköy (Bolkar Maden veya Bulgarmaden olarak da bilinir) köyünün yakınındadır. Kilikya geçidinin (Toros Dağlarını aşan Gülek Boğazı) yaklaşık 20 km. kuzeybatısında, İvriz’in ise yaklaşık 30 km. doğusundadır. 1.5 m. uzunluğunda ve 1.3 m. yüksekliğinde bir alanı kaplayan Luvi hiyeroglifi ile yazılmış yazıt yoldan yaklaşık 400 m. kadar yukarıdadır. Tuwana kralı Warpalawa’nın (bkz. İvriz ve Bor) vasalı olan hükümdar Tarhunaza’dan bahseder. Metinde, Tarhunaza’nın Muti Dağını (olasılıkla Bolkar Dağı) Warpalawa’dan hediye olarak aldığı, ona ve tanrılara teşekkür ettiği bildirilir. Ayrıca gelecek hükümdarlara adaklarda bulunmaları önerilir ve yazıta zarar verecek olanları lanetleyen koruyucu dua ile biter. M.Ö. 8.yy.’ın ikinci yarısına tarihlenir.


Büyük boy görmek için resimlere tıklayınız.

J. H. Haynes, 1887, Harvard University Library J. D. Hawkins - photo: H. Gönnet J. D. Hawkins C. Süer E. Anılİlgili yayınlar:
Hawkins, J. D. Corpus of Hieroglyphic Luwian Inscriptions, Vol 1, Berlin: de Gruyter, 2000: 521-25 and plts. 297-99.
Kalaç, M. "Bolkar-Maden Kaya Yazıtı - Die Felsenschrift von Bolkar-Maden," Anadolu Araştırmaları 4/5, 1976-77: 61-69.
Payne, A. Iron Age Hieroglyphic Luwian Inscriptions, Atlanta, 2012: 107-8.
Yener, A. "Bulgarmaden: Thought About Iron, Bolkardağ and the Taurus Mountains," FsHawkins, 2010: 183-91.

Resim kaynakları:
Ertuğrul Anıl, Cüneyt Süer, Ercüment Süer, Bora Bilgin, 2011.
J. David Hawkins, 2000.
Harvard University Library