Ana Sayfa
English

Birecik

Bazalt taşa işlenmiş stelde bir kanatlı güneş kursu altında tanrıça Kubaba bir elinde ayna diğer elinde bir nar tutarken betimlemiştir. Kubaba Geç Hitit döneminde Karkamış şehrinin koruyucu tanrıçası olarak bilinmekteydi. Stelin kaidesiz yüksekliği (alt çıkıntısıyla birlikte) 1.25 metre ve genişliği 48 cm'dir. Stelin en azından 19. yüzyıl ortalarında Birecik kalesinde olduğu bilinmektedir, ancak zamanında yörenin yerlilerinin verdiği bilgiye göre Karkamış'ın 40 km kadar güneyinde bulunan Menbiç şehrinden getirilmiştir.

Stelin kaidesi Wooley'in raporlarında belirtildiğine göre T. E. Lawrence tarafından 1910'lu yılların başlarında Karkamış'ın 7 km kadar güneybatısında bulunan Yusuf Bey köyünde bulunmuştur. Bazalt kaide 42 cm yüksekliğinde, 81 cm genişliğinde ve 33 cm derinliğindedir. İki satırlık Luvice yazıtta, ismi ve ünvanı kaidenin sağ yanına yazılmış bir yerel yönetici tanrıça Kubaba'ya bir tahıl ambarı adamaktadır.

Stel ve kaidenin British Museum'a nasıl gittiği hakkında ve nasıl ve ne zaman bir araya getirildikleri konusunda bir bilgi yoktur. Ancak görüldüğü kadarıyla kaidenin üstündeki oyuk, stelin koyulabilmesi için uygundur. Ayrıca her ikisinin de Kubaba hakkında olması ve birbirlerine nispeten yakın yerlerde bulunmuş olmalarından dolayı stelin bu kaideye ait olduğu kabul edilebilir. Stel ve kaide M.Ö. 10. ila 9. yüzyıllar arasına tarihlenmiştir ve British Museum'da bulunmaktadır.


Büyük boy görmek için resimlere tıklayınız.

British Museum J.D. Hawkins, 2000İlgili yayınlar:
Hawkins, J. D. Corpus of Hieroglyphic Luwian Inscriptions, Vol 1, Berlin, 2000: 177-78 ve levha 61. (KARKAMIŠ A30h)
Orthmann, W. Untersuchungen zur späthethitischen Kunst, Bonn, 1971. (Birecik 1)

Resim kaynakları:
British Museum
J. David Hawkins, 2000.