Ana Sayfa
English

Birecik

Tanrıça Kubaba heykeli yaklaşık olarak M.Ö. 9.yy.’a tarihlenir. Geç Hitit döneminde Kubaba, Fırtına tanrısının karısı Hepat ile özdeşleştirilmişti. Heykel, tanrıçayı bir elinde ayna diğerinde nar tutar şekilde gösterir. Ayna büyünün sembolüdür, nar ise bereketi temsil eder. Kaidesinde Luvi hiyeroglifi ile yazılmış iki satırlık yazıt yer alır. Yaklaşık 1.2 metre yüksekliğinde ve 60 cm. genişliğindeki heykel British Museum’dadır.


Büyük boy görmek için resimler üzerine tıklayınız.

British MuseumResim kaynakları:
British Museum