Ana Sayfa
English

'Azaz

Yazıtlı bir anıtın bir köşesine ait fragmanın Türkiye sınırına çok yakın bir yerde bulunan Suriye'nin Azaz şehrinde 1955 yılında bulunduğu belirtilmiştir. Yaklaşık 36 cm yüksekliğinde 34 cm genişliğinde olan parçanın üzerinde Luvice bir metnin iki satırı kısmen görülmektedir ancak içeriğini belirlemek için yeterli değildir. 'Azaz şehri Asur kralı II. Assurnasirpal'in yıllıklarında bahsedilen Geç Hitit Patina krallığına (bknz. Tell Tayinat) ait Hazazu ile aynı yer olabilir. Eğer mevcut parça bu dönemle ilişkilendirilebilirse M.Ö. 9. yüzyıla tarihlenebilir. Halep Müzesinde bulunmaktadır.


Büyük boy görmek için resimlere tıklayınız.

J.D. Hawkins, 2000 J.D. Hawkins, 2000İlgili yayınlar:
Hawkins, J. D. Corpus of Hieroglyphic Luwian Inscriptions, Vol 1, Berlin: Walter de Gruyter, 2000: 385 and Plts. 205.

Resim kaynakları:
J. David Hawkins, 2000