Ana Sayfa
English

Andaval

Üzerinde bir rölyef ve dört satırı gözüken bir yazıt bulunan stel parçasını ilk olarak W. M. Ramsey, 1890 yılında Niğde’nin yaklaşık 9 km. kuzeydoğusundaki Andaval (şimdi Aktaş) köyündeki bir kilisenin zemin döşemesinde gördüğünü bildirmiştir. Yaklaşık 50 cm. çapında dairesel olarak kesilmiştir. Yazıtta “Hükümdar Saruwani, Nahitiya kentinin efendisi” olarak bahsi geçen kişinin Tuwana kralı olduğu ve Warpalawa’dan daha önce hüküm sürdüğü bilinmektedir. Nahitiya şimdiki Niğde şehrinin Hitit dönemindeki adıdır. Saruwani’nin adı Niğde’de bulunmuş bir kaidede de geçer. M.Ö. 8.yy.’ın başlarına ait olduğu tahmin edilmektedir. Ankara’daki Anadolu Medeniyetleri Müzesi’ndedir.


Büyük boy görmek için resimler üzerine tıklayınız.

J.D.Hawkins I. Gelbİlgili yayınlar:
Hawkins, J. D. Corpus of Hieroglyphic Luwian Inscriptions, Vol 1, Berlin: Walter de Gruyter, 2000: 514-16 and plt. 291.
Ussishkin D., On the Date of the Neo-Hittite Relief from Andaval, Anadolu (Anatolia) 11, 1967: 197-201.

Resim kaynakları:
J.David Hawkins, Corpus of Hieroglyphic Luwian Inscriptions. 2000.
Gelb,Ignace Jay. 1939. Hittite Hieroglyphic Monuments. (OIP, 45.) Chicago.