Ana Sayfa
English

Anıtsal Yazıtın Parçaları

Üzerlerinde Luvi hiyeroglifi ile yazılmış yazıtlar bulunan birçok bazalt blok ve blok parçası Kahta’nın 30 km. güneydoğusunda Fırat nehrinin ve Atatürk Barajı gölü’nün kuzey kıyısındaki Ancoz (şimdiki adı Eskitaş) köyünün yakınlarında bulunmuştur. Bazı bloklar klasik dönem harabelerinin de bulunduğu köyün yukarısındaki tepede, bazıları da köydeki evlerin duvarlarında kullanılmış olarak bulunmuştur. Blokların çoğunda, bazıları zor fark edilebilecek izler halinde olan iki satırlık yazıtlar vardır. Hawkins bunların Geç Hitit krallıklarından Kummuh Kralı Şuppiluliuma ile ilişkilendirilen Boybeypınarı ile biçimsel olarak benzer olduklarını belirtir. Bazı parçalarda (Ancoz 4, 7) Şuppiluliuma ve oğlu Hattuşili’den bahsediliyor olması nedeniyle bunların M.Ö. 8. yy. başlarına tarihlenmesi mümkündür. Ancoz 5’in baba-oğul’u ters sırada gösteren "Hattuşili ve Şuppiluliuma, baba ve oğul" şeklindeki okunuşu, bu isimlere sahip birden fazla hükümdar olabileceği izlenimi uyandırmaktadır (bkz. M. Poetto, 2010, GsNeu). Son yıllarda birkaç yeni parça daha bulunmuştur. Ancoz 1’in alt parçası ve diğer parçaların çoğu Adıyaman Müzesi’ndedir. Ancoz 1’in üst parçası ise Adana Müzesi’ndedir. Birkaç parçanın nerede olduğu ise belli değildir.


Büyük boy görmek için resimler üzerine tıklayınız.

Ancoz 1, 5, 7, 8, 9, 10
Ancoz 1 - Hawkins 2000 Ancoz 1 - T.Yazıcı
Ancoz 5 - Hawkins 2000 Ancoz 5 - Poetto 2010 Ancoz 5 - B.Bilgin Ancoz 5 - C.Süer
Ancoz 7 - Hawkins 2000 Ancoz 7a - C.Süer Ancoz 7b - C.Süer Ancoz 7c - C.Süer Ancoz 7d - E.Anıl
Ancoz 8 - Hawkins 2000 Ancoz 8 - E.Anıl Ancoz 8 - B.Bilgin
Ancoz 9 - Hawkins 2000 Ancoz 9 - C.Süer Ancoz 9 - B.Bilgin
Ancoz 10 - Hawkins 2000 Ancoz 10 - B.Bilgin Ancoz 10 - E.AnılAncoz 2, 3, 4, 6, 11

Ancoz 2 - Hawkins 2000, Foto: Mellink Ancoz 3 - Hawkins 2000 Ancoz 4 - Hawkins 2000, Foto: Mirjo Salvini Ancoz 6 - Hawkins 2000, Foto: M. Özdogan Ancoz 11 - Poetto 2004İlgili yayınlar:
Hawkins, J. D. Corpus of Hieroglyphic Luwian Inscriptions, Vol 1, Berlin: Walter de Gruyter, 2000: 330-60 ve tablolar 171-76, 185-88.
Poetto, M. "Un frammento inedito in luvio geroglifico da Ancoz," Orientalia 73 (FsCarruba), 2004: 469-71.
Poetto, M. "L'Iscrizione luvio-geroglifica Ancoz 5 (A) rivista e completata," Hethitica 16 (GsNeu), 2010: 131-42.
Poetto, M. "Un nuovo frammento in luvio geroglifico da Ancoz (ANCOZ 12)," FsHawkins 2010: 188-92.
Hawkins, J. D. "Gods of Commagene: The Cult of the Stag-God in the inscriptions of Ancoz," Diversity and Standardization. Munich 2013: 65-80.

Image sources:
J. David Hawkins, Corpus of Hieroglyphic Luwian Inscriptions. 2000.
Massimo Poetto, Orientalia 73, 2004.
Massimo Poetto, Hethitica 16, 2010.
Bora Bilgin, Cüneyt Süer, Ertuğrul Anıl, Ercüment Süer, 2011.
Tarık Yazıcı, 2012.