Ana Sayfa
English

Anıtsal Yazıt ve Rölyef Parçaları

Üzerlerinde Luvi hiyeroglifi ile yazılmış yazıtlar bulunan birçok bazalt blok ve blok parçası Kahta’nın 30 km. güneydoğusunda Fırat nehrinin ve Atatürk Barajı gölü’nün kuzey kıyısındaki Ancoz (şimdiki adı Eskitaş) köyünün yakınlarında bulunmuştur. İlk parçalar 1958'de not edilmiş ama çoğu 1975-1979 arasında tespit edilmiştir. Bazı bloklar klasik dönem harabelerinin de bulunduğu köyün yukarısındaki tepede, bazıları da köydeki evlerin duvarlarında kullanılmış olarak bulunmuştur. Blokların çoğunda, bazıları zor fark edilebilecek izler halinde olan iki satırlık yazıtlar vardır. Hawkins bunların Geç Hitit krallıklarından Kummuh Kralı Şuppiluliuma ile ilişkilendirilen Boybeypınarı ile biçimsel olarak benzer olduklarını belirtir. Bazı parçalarda (Ancoz 4, 7) Şuppiluliuma ve oğlu Hattuşili’den bahsediliyor olması nedeniyle bunların M.Ö. 8. yüzyıl başlarına tarihlenmesi mümkündür. Ancoz 5’in baba-oğul’u ters sırada gösteren "Hattuşili ve Şuppiluliuma, baba ve oğul" şeklindeki okunuşu, bu isimlere sahip birden fazla hükümdar olabileceği izlenimi uyandırmaktadır (bkz. M. Poetto, 2010, GsNeu). Son yıllarda birkaç yeni yazıt parçası daha bulunmuştur. Ancoz 1’in alt parçası ve diğer parçaların çoğu Adıyaman Müzesindedir. Ancoz 1’in üst parçası ise Adana Müzesindedir. Birkaç parçanın nerede olduğu ise belli değildir.

En son resimde görülen ve muhtemelen tanrıça Kubaba'yı tasvir eden (bknz. Karkamış) bir rölyef parçası ilk olarak 1937 görülmüş ancak 1950li yıllara kadar Ancoz'da bir kapı eşiğinde kullanılmıştır. Muhtemelen ilk bulunan yazıt parçaları ile birlikte 1950li yılların sonunda Ankara'ya götürülmüştür ama bugün nerede olduğu belli değildir.


Büyük boy görmek için resimlere tıklayınız.

Ancoz 1, 5, 7, 8, 9, 10
Ancoz 1 - J. D. Hawkins, 2000 Ancoz 1 - T. Yazıcı, 2012
Ancoz 5 - J. D. Hawkins, 2000 Ancoz 5 - M. Poetto, 2010 Ancoz 5 (başaşağı) - B. Bilgin, 2011 Ancoz 5 (başaşağı) - C. Süer
Ancoz 7 - J. D. Hawkins, 2000 Ancoz 7(A) (başaşağı) - C. Süer, 2011 Ancoz 7(B) (başaşağı) - C. Süer, 2011 Ancoz 7(C) (başaşağı) - C. Süer, 2011 Ancoz 7(D) (başaşağı) - E. Anıl, 2011
Ancoz 8 - J. D. Hawkins 2000 Ancoz 8 - E. Anıl, 2011 Ancoz 8 - B. Bilgin, 2011
Ancoz 9 - J. D. Hawkins, 2000 Ancoz 9 - C. Süer, 2011 Ancoz 9 - B. Bilgin, 2011
Ancoz 10 - J. D. Hawkins 2000 Ancoz 10 - B. Bilgin, 2011 Ancoz 10 - E. Anıl, 2011Ancoz 2, 3, 4, 6, 11, 12

Ancoz 2 - M. J. Mellink, 1960 Ancoz 3 - J. D. Hawkins, 2000 Ancoz 4 - J. D. Hawkins, 2000; Foto: M. Salvini Ancoz 6 - J. D. Hawkins, 2000; Foto: M. Özdoğan Ancoz 11 - M. Poetto, 2004 Ancoz 12 - M. Poetto, 2010Rölyef Fragmanı

M. J. Mellink, 1960İlgili yayınlar:
Hawkins, J. D. Corpus of Hieroglyphic Luwian Inscriptions, Vol 1, Berlin: Walter de Gruyter, 2000: 330-60 ve tablolar 171-76, 185-88.
Poetto, M. "Un frammento inedito in luvio geroglifico da Ancoz," Orientalia 73 (FsCarruba), 2004: 469-71.
Poetto, M. "L'Iscrizione luvio-geroglifica Ancoz 5 (A) rivista e completata," Hethitica 16 (GsNeu), 2010: 131-42.
Poetto, M. "Un nuovo frammento in luvio geroglifico da Ancoz (ANCOZ 12)," FsHawkins 2010: 188-92.
Hawkins, J. D. "Gods of Commagene: The Cult of the Stag-God in the inscriptions of Ancoz," Diversity and Standardization. Munich 2013: 65-80.
Orthmann, W. Untersuchungen zur späthethitischen Kunst, Bonn, 1971: 101, 479, Taf. 5g.

Resim kaynakları:
J. David Hawkins, Corpus of Hieroglyphic Luwian Inscriptions. 2000.
Massimo Poetto, Orientalia 73, 2004.
Massimo Poetto, Hethitica 16, 2010.
Massimo Poetto, FsHawkins, 2010.
Bora Bilgin, Cüneyt Süer, Ertuğrul Anıl, Ercüment Süer, 2011.
Tarık Yazıcı, 2012.
M. J. Mellink, AJA 64, 1960.