Ana Sayfa
English

Halep

Halep, M.Ö. 15. yüzyılda Hitit egemenliğine girmiştir. I. Şuppiluliuma, M.Ö. 14. yüzyılda Suriye seferinden sonra oğlu Telipinu’yu Halep hükümdarı olarak atamıştır. Telipinu’yu oğlu Talmi-Şarruma izlemiştir. Bununla beraber Halep, imparatorluk döneminde Hititlerin Suriye valisinin idaresinde olan Karkamış’ın gölgesinde kalmıştır. Öte yandan şehir Suriye’deki Fırtına Tanrısı ibadetinin ana merkezi olarak önemini korumuştur.

Halep, M.Ö. 12. yüzyıl başlarındaki Deniz Kavimleri saldırılarına dayanmış ve Asur hakimiyetine girdiği M.Ö. 9. yüzyıla kadar bir Geç Hitit şehir devleti olarak kalmıştır. Halep kalesinde yapılan kazılarda takriben 11-10. yüzyıla tarihlenen Fırtına tanrısı tapınağı ve buna ait çok sayıda ortostat açığa çıkarılmıştır.

Talmi-Şarruma'ya ait bir yazıt (ALEPPO 1) Hitit imparatorluk dönemine aittir. Fırtına Tanrısı tapınağından çıkan Neo-Hitit dönemi ortostatların çoğu Suriye iç savaşı öncesine kadar kale içinde görülebilmekteydi. Bir kaç diğer eser de Halep Müzesinde sergilenmekteydir. Halep şehrine ait bir Fırtına Tanrısı steli (BABYLON 1) ve bir iki diğer eser 1899 yılında Babil kazılarında II. Nebukadnezzar sarayında ortaya çıkarılmıştır. Bunlar muhtemelen savaş ganimeti olarak önce Asur, sonra Babilliler tarafından taşınmışlardır. Stel İstanbul Arkeoloji Müzesindedir.


Büyük boy görmek için resimlere tıklayınız.

Talmi-Şarruma yazıtı (ALEPPO 1)
ALEPPO 1 as built into a wall upside down - G. Bell, 1909 ALEPPO 1 - G. Bell, 1909
Halep Kalesi - Fırtına Tanrısı tapınağı
Fırtına Tanrısı tapınağı - D. Osseman, 2009 Fırtına Tanrısı tapınağı - wmf.org, 2010 Fırtına Tanrısı tapınağı - D. Osseman, 2009 Fırtına Tanrısı tapınağı - D. Osseman, 2009 Fırtına Tanrısı tapınağı - D. Osseman, 2009 Fırtına Tanrısı tapınağı - wmf.org, 2010 Fırtına Tanrısı tapınağı - wmf.org, 2010 Fırtına Tanrısı tapınağı - D. Osseman, 2009 Fırtına Tanrısı tapınağı - wmf.org, 2010
Fırtına Tanrısı tapınağı - D. Osseman, 2009 Fırtına Tanrısı tapınağı - K. Kohlmeyer, 2009 Fırtına Tanrısı tapınağı - K. Kohlmeyer, 2009 Fırtına Tanrısı tapınağı - K. Kohlmeyer, 2009 Fırtına Tanrısı tapınağı - K. Kohlmeyer, 2009 Fırtına Tanrısı tapınağı - wmf.org, 2010 Fırtına Tanrısı tapınağı - wmf.org, 2010
Fırtına Tanrısı tapınağı - wmf.org, 2004 Fırtına Tanrısı tapınağı - wmf.org, 2004 Stel, Halep Müzesi - D. Osseman, 2009
Fırtına Tanrısı steli (BABYLON 1) ve bir sunak kabı (BABYLON 2)
BABYLON 1 - B. Bilgin, 2011 BABYLON 1 - B. Bilgin, 2011 BABYLON 1 - B. Bilgin, 2011 BABYLON 1 - J. D. Hawkins, 2000 BABYLON 2 - British Museum


Literatür:
Gonnella, J., W. Khayyata, K. Kohlmeyer, Die Zitadelle von Aleppo und der Tempel des Wettergottes: Neue Forschungen und Entdeckungen. Münster: Rhema, 2005.
Hawkins, J. D. Corpus of Hieroglyphic Luwian Inscriptions, Vol 1, Berlin: Walter de Gruyter, 2000: 235-38, 388-97, 562 ve plts. 206, 209-12, 320.
Hawkins, J. D. "Cilicia, the Amuq, and Aleppo: New Light in Dark Age," Near Eastern Archaeology 72.4, Dec. 2009: 164-173.
Hawkins, J. D. "The inscriptions of the Aleppo Temple," AnSt 61, 2011: 35-54.
Kohlmeyer, K. “The Temple of the Storm God in Aleppo during the Late Bronze and Early Iron Ages.” Near Eastern Archaeology 74.4, 2009: 190-202.
Laroche, E. 1956. "L'inscription hittite d'Alep," Syria 33: 131-141. (ALEPPO 1)

Resim kaynakları:
Gertrude Bell, 1909, University of Newcastle Gertrude Bell Project (www.gerty.ncl.ac.uk)
Dick Osseman, 2009, Aleppo Citadel Gallery.
World Monuments Fund (wmf.org).
Kay Kohlmeyer, NEA 74.4, 2009.
Bora Bilgin, 2011.
J. David Hawkins, CHLI v1, 2000.
British Museum (CC BY-NC-SA 4.0).