Ana Sayfa
English

Aksaray Steli

Sadece alt yarısı bulunan stelin bir yüzünde Fırtına tanrısı kabartması, diğer yüzünde ise Luvice hiyeroglifi ile yazılmış bir metinin son 5 satırı bulunmaktadır. Yazıtın son satırı ön yüze dolanarak Fırtına tanrısınin ayaklarının altına kadar uzanmaktadır. Mevcut parçanın boyutları 88x90x39 santimetredir. 1976 yılında bir inşaat kazısı sırasında bulunmuştur. Metinde stelin Kiyakiya isimli bir hükümdar tarafından Fırtına tanrısına adandığı belirtilmektedir. Kiyakiya ismi Topada yazıtında da geçmektedir. Bu kişinin Asur kaynaklarında ismi Kiakki olarak geçen ve Asur kralı II. Sargon tarfından M.Ö. 718'de devrilen hükümdarla aynı olma ihtimali yüksektir. Dolayısıyla stel M.Ö. 8. yuzyılın ikinci yarısına tarihlenmektedir. Stel Aksaray Müzesi bahçesinde sergilenmektedir.


Büyük boy görmek için resimler üzerine tıklayınız.

J. D. Hawkins J. D. Hawkins D. Morganİlgili yayınlar:
Hawkins, J. D. 2000. Corpus of Hieroglyphic Luwian Inscriptions, Berlin: de Gruyter, s. 475-.
Kalaç, M. "Ein Stelenbruchstück mit luwischen Hieroglyphen in Aksaray bei Niğde," Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung, 92, 1978: 117-25.

Resim kaynakları:
John David Hawkins, CHLI, 2000.
David Morgan, 2008