Ana Sayfa
English

Akpınar/Spil Dağı Anıtı

Manisa yakınlarında Akpınar mevkiindeki Spil (Spylus, Spilos) dağında yer alan heykel benzeri dev rölyef yaklaşık 8 m. yüksekliğinde ve 4.5 m. genişliğindedir. Geniş bir niş içerisine oyulmuş, oldukça yıpranmış durumdaki rölyef oturmuş bir figür gibi görünmektedir. Daha önce oturur pozda bir tanrıça figürü olduğu düşünülmüşse de (bkz. 3ncü resim), son zamanlardaki ortak görüş anıtın muhtemelen bir dağ tanrısını temsil eden sakallı bir erkek figürü olduğu yönündedir. Rölyef-heykelin sağında ve solunda iki yazıt vardır. Soldaki yazıt kabartma olarak yazılmıştır ve Bossert tarafından Ku(wa)lanamuwa veya Ku(wa)lamuwa olarak okunmuştur. Bu isim Gezbeli ve İmamkulu anıtlarında da görülmekle beraber aynı kişiye ait olması ihtimali düşüktür. Baş hizasının 3 m. sağındaki ikinci yazıt kayaya kazıma yöntemiyle işlenmiştir. Ilk sütun Zu(wa)-wa/i-ni EUNUCHUS2 ("Saray görevlisi/hadım(?) Zuwani") diye okunabilir (Hawkins); ikinci sütun muhtemelen bir sehir ismidir. Kesin tarihleme mümkün olmamakla birlikte M.Ö. 14. veya 13. yüzyıla ait olduğu kabul edilebilir. Aslında bir Hitit anıtı olmasına rağmen sonraki çağlarda da ilgi odağı olmuş ve bir dönem Tanrıça Kibele anıtı olarak adlandırılmıstır.


Büyük boy görmek için resimler üzerine tıklayınız.

T. Bilgin T. Bilgin Anıtın 1880'den kalma bir çizimi; Ills. London News H. Ehringhaus H. Ehringhaus Soldaki yazıt - H. Ehringhaus
İkinci yazıt
İkinci yazıt - H. Ehringhaus İkinci yazıt - H. G. Güterbock İkinci yazıt - K. Kohlmeyer İkinci yazıt - M. Poettoİlgili yayınlar:
Andre-Salvini, B. and M. Salvini. "Fixa cacumine montis: Nouvelles Considerations sur le relief rupestre de la pretendue 'Niobe'
      du mont Sipyle" In Collectanea Orientalia. Historie, arts de l'escape et Industrie de la Terre. Paris. 1996: 7-20.
Ehringhaus, Horst. Götter, Herrscher, Inschriften, Mainz am Rhein: Philipp von Zabern. 2005: 84-87.
Güterbock, H. G. and R. L. Alexander. "The Second Inscription on Mount Sipylus", Anatolian Studies 33, 1983: 29-32.
Hawkins, J. D. "Commentaries on the readings" in BoHa 22, 2005: 298.
Kohlmeyer, Kay. "Felsbilder der hethitischen Großreichszeit", Acta Praehistorica et Archaeologica 15, 1983: 7-154 (28-34).
Poetto, Massimo. "In margine alla seconda iscrizione luvio-geroglifica del monte Sipylos," VO 7: 171-76.

Resim kaynakları:
Tayfun Bilgin, 2012.
Illustrated London News, 1880.
Hörst Ehringhaus, 2005.
Hans G. Güterbock, 1983.
Massimo Poetto, 1988.