Ana Sayfa
English

Akpınar/Spil Dağı Anıtı

Manisa yakınlarında Akpınar mevkindeki Spil (Sipylus, Spilos) dağında yer alan heykel benzeri dev rölyef yaklaşık 8 m yüksekliğinde ve 4,5 m genişliğindedir. Geniş bir niş içerisine oyulmuş, oldukça yıpranmış durumdaki rölyef oturmuş bir figür gibi görünmektedir. Daha önce oturur pozda bir tanrıça figürü olduğu düşünülmüşse de (bkz. 3ncü resim), son zamanlardaki ortak görüş anıtın muhtemelen bir dağ tanrısını temsil eden sakallı bir erkek figürü olduğu yönündedir. Rölyef-heykelin sağında ve solunda iki yazıt vardır. Soldaki yazıt kabartma olarak yazılmıştır ve Bossert tarafından Ku(wa)lanamuwa veya Ku(wa)lamuwa (EXERCITUS-BOS) olarak okunmuştur. Bu isim Hanyeri ve İmamkulu anıtlarında da görülmekle beraber aynı kişiye ait olması ihtimali düşüktür. Baş hizasının 3 m sağındaki ikinci yazıt kayaya kazıma yöntemiyle işlenmiştir. İlk sütun Zu(wa)-wa/i-ni EUNUCHUS2 ("Saray görevlisi Zuwani") diye okunabilir (Hawkins); ikinci sütunun okunuşu tartışmalıdır ancak ilave bir unvan olabilir. Kesin tarihleme mümkün olmamakla birlikte M.Ö. 13. yüzyıla ait olması muhtemeldir. Aslında bir Hitit/Luvi anıtı olmasına rağmen sonraki çağlarda da ilgi odağı olmuş ve bir dönem Tanrıça Kibele anıtı olarak adlandırılmıştır.


Büyük boy görmek için resimlere tıklayınız.

T. Bilgin, 2012 T. Bilgin, 2012 Anıtın 1880'den kalma bir çizimi, Illustrated London News H. Ehringhaus, 2005 H. Ehringhaus, 2005 Soldaki yazıt - H. Ehringhaus, 2005
İkinci yazıt
İkinci yazıt - H. Ehringhaus, 2005 İkinci yazıt - H. G. Güterbock, 1983 İkinci yazıt - K. Kohlmeyer, 1983 İkinci yazıt - M. Poetto, 1988İlgili yayınlar:
Andre-Salvini, B. and M. Salvini. "Fixa cacumine montis: Nouvelles Considerations sur le relief rupestre de la pretendue 'Niobe' du mont Sipyle" in Collectanea Orientalia. Paris, 1996: 7–20.
Bossert H.Th., "Das hethitische Felsrelief bei Hanyeri (Gezbeli)," Orientalia NS 23, 1954: 129–47 (144–47 ve levha xxvii–xxix).
Ehringhaus, H. Götter, Herrscher, Inschriften, Mainz, 2005: 84–87.
Güterbock, H. G. and R. L. Alexander. "The Second Inscription on Mount Sipylus", Anatolian Studies 33, 1983: 29–32.
Hawkins, J. D. "Commentaries on the readings," in Bogazköy-Hattusa 22, 2005: 298.
Kohlmeyer, K. "Felsbilder der hethitischen Großreichszeit," Acta Praehistorica et Archaeologica 15, 1983: 7–154 (28–34).
Oreshko, R. "Hieroglyphic Inscriptions of Western Anatolia," Luwian Identities (CHANE 64), 2013: 345–420 (368–71)
Poetto, M. "In margine alla seconda iscrizione luvio-geroglifica del monte Sipylos," Vicino Oriente 7, 1988: 171–76.

Resim kaynakları:
Tayfun Bilgin, 2012.
Illustrated London News, 1880.
Hörst Ehringhaus, 2005.
Hans G. Güterbock, 1983.
Massimo Poetto, 1988.