Ana Sayfa
English

Ain Dara Geç-Hitit Tapınağı

Ain Dara, kuzey Suriye’de, Halep’in yaklaşık 65 km. kuzeybatısındadır. 1955 yılında bulunan anıtsal bazalt aslan heykeli Ain Dara’da kazıların başlamasına ön ayak olmuştur. Tapınak 30’a 20 metre boyutlarında olup veranda, orta bölüm ve daha içerideki ana salon olmak üzere üç bölümden oluşur. Yapı M.Ö.1300 ile 1000 yılları arasındaki dönemde inşa edilmiş ve ilavelerle genişletilmiştir. Suriye'de sürmekte olan çatışmalarda Ocak 2018 tarihinde tapınak alanın yaklaşık olarak yarısı bombalara maruz kalarak tahrip olmuştur.


Büyük boy görmek için resimlere tıklayınız.

Tapınak
D. Osseman, 2010 D. Osseman, 2010 D. Osseman, 2010 D. Osseman, 2010 D. Osseman, 2010 D. Osseman, 2010 D. Osseman, 2010 D. Osseman, 2010 D. Osseman, 2010 D. Osseman, 2010
Aslan Ayak izi Rölyef fragmanı Yazıt
D. Osseman, 2010 D. Osseman, 2010 Kapı eşiğine işlenmiş ayak izi - I. Sebastian, 1997 I. Sebastian, 1997 J. D. Hawkins, 2000 - Photo: Paul Zimanskyİlgili yayınlar:
Abou Assaf, A. Der Tempel von 'Ain Dara, Mainz am Rhein, 1990.
Abou Assaf A., "Zwei neue Stelenfragmente aus 'Ain Dara," FsHrouda, 1994: 1-6.
de Crombrugghe de Looringhe-Sneyers d'Attenhoven, E. "Un huitième relief de 'Ain Dara au Musée d'Alep," FsNaster2 1984: 13-20.
Hawkins, J. D. Corpus of Hieroglyphic Luwian Inscriptions, Vol 1, Berlin: Walter de Gruyter, 2000: 385-86 ve levha 206.
Orthmann, W. Untersuchungen zur späthethitischen Kunst, Bonn, 1971.
Orthmann, W. "Zur Datierung des Ištar-Reliefs aus Tell 'Ain Dara," FsNeve 1993: 245-51.
Zimansky, P. "The ‘Hittites’ at ‘Ain Dara," GsGüterbock, 2002: 177-91.

Resim kaynakları:
Dick Osseman, D.Osseman Syria Galleries.
Ignacio Sebastian, 1997.
J. David Hawkins, 2000.