Ana Sayfa
English

Adıyaman

1970li yıllara kadar Adıyaman Halk Kütuphanesinde duran iki adet Geç Hitit stili Fırtına tanrısı stelinin buluntu yerleri hakkında bir bilgi yoktur. Bugün her iki stel de Adıyaman Müzesinde bulunmaktadır.

Kireç taşına işlenmiş stel parçası bir boğa üstünde duran Fırtına tanrısını göstermektedir. Stelin sadece sol alt yanı mevcuttur. Alttaki dikim amaçlı çıkıntısıyla beraber yaklaşık 1 metre yüksekliğinde, 30 cm genişliğinde ve 20 cm kalınlığındadır. Yan ve arka yüzünde bulunan kısmen korunmuş dört satırlık Luvice yazıt Fırtına tanrısına yapılan adama ve stele zarar vereceklere karşı bir lanet içermektedir. Filolojik olarak Boybeypınarı ile benzerlik gösterdiği için yaklaşık olarak M.Ö. 9. yüzyıl sonu veya 8. yüzyıl başlarına tarihlenebilir.

Daha küçük boyutlardaki diğer Fırtına tanrısı steli 72 cm yüksekliğinde 50 cm genişliğindedir. Bu stel de kireç taşından yapılmıştır. Burada Fırtına tanrısı tipik bir pozda baltalı sağ eli havada resmedilmiştir. Kısa tünik, boynuzlu sivri başlık ile daha eski bir stildedir ve tahminen 10. yüzyıla tarihlenebilir. Stelin sağ yan yuzeyinde kısmen korunmuş dört satırlık Luvice yazıtta Fırtına tanrısına ithaf ve yazan kişinin ismi mevcuttur.


Büyük boy görmek için resimlere tıklayınız.

ADIYAMAN 1
J. D. Hawkins, 2000 J. D. Hawkins, 2000 Upper section of ADIYAMAN 1 - I. Simon, 2016 Lower section of ADIYAMAN 1 - I. Simon, 2016 Upper section of side A of ADIYAMAN 1 - I. Simon, 2016 Lower section of side A of ADIYAMAN 1 - I. Simon, 2016
ADIYAMAN 2
J. D. Hawkins, 2000 (photo: F. K. Dörner) J. D. Hawkins, 2000 C. Süer, 2011 ADIYAMAN 2 - I. Simon, 2016İlgili yayınlar:
Hawkins, J. D. Corpus of Hieroglyphic Luwian Inscriptions, Vol 1, Berlin, 2000: 344-45, 351-52 ve levha 169-70, 177-78. (ADIYAMAN 1-2)
Orthmann, W. Untersuchungen zur späthethitischen Kunst, Bonn, 1971. (Adıyaman 1-2)

Resim kaynakları:
J. David Hawkins, 2000.
Ingeborg Simon, (CC BY-SA 3.0), 2016.
Bora Bilgin, Cüneyt Süer, Ertuğrul Anıl, Ercüment Süer, 2011.